Back

Lørenskog nytt medlem av Kunnskapsbyen

– Vi brenner for regionalt samarbeid selv om vi ønsker å bestå som egen kommune. Det sier Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim. Hun opplever at Kunnskapsbyen Lillestrøm sine konferanser og møteplasser tar opp mange interessante og relevante temaer.

– Vi har hatt gleden av å delta på Kunnskapsbyens arrangementer uten å betale en god stund – så nå bestemte vi oss for at det var på tide å søke medlemskap. Som medlemskommune vil vi også bli enda nærmere knyttet til det store kunnskapsmiljøet og møteplassene, påpeker hun.

Samarbeidsorientert

Ragnhild Bergheim har nå vært ordfører i Lørenskog i to år. I denne perioden har hun også ledet Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR). Bergheim er opptatt av å søke samarbeid og bygge en felles identitet for regionen.

– Selv om vi har vært negative til kommunesammenslåing, så har vi aldri vært negative til samarbeid. Vi er med i en rekke samarbeidsprosjekter med kommunene rundt oss, sier Bergheim.

Hun viser blant annet til arbeidet med en felles næringsstrategi for hele regionen og utvikling av bybåndet mellom Oslo, Lørenskog og Skedsmo. Lørenskog-ordføreren er opptatt av å beholde det gode samarbeidsklimaet i regionen.

– Vi deltar på flere arenaer. Fra Lørenskogs side er vi særlig opptatt av å få bybåndsutviklingen enda sterkere på dagsorden. Her er det mye som er av felles interesse for Skedsmo og Lørenskog.

Gullkantet beliggenhet

Regionen har sterke kompetansemiljøer knyttet til Kjeller og Ahus. Bergheim understreker at det er avgjørende viktig å være god på å støtte opp om gründervirksomheter knyttet til disse miljøene, for å skape nye, fremtidsrettede arbeidsplasser. Hun er opptatt av at kommunen må være tilstede der den kan fange opp gode ideer.

– Det er en av grunnene til at Lørenskog kommune også er med i velferdsteknologiprosjektet SOL, som ledes av Kunnskapsbyen Lillestrøm. Vi bor i en enormt ressurssterk og attraktiv region. Vi må bli flinkere til å skjønne hvilken gullgruve vi sitter på – og utnytte dette framtidsrettet, sier hun.

For å klare det må kommunene få enda bedre kunnskap om dette.

– Skal vi være best mulig skodd for framtida må vi som kommune følge med på hva som skjer av teknologiutvikling, medisinske framskritt og det grønne skiftet, sier hun.