Back

KRAFT Lillestrøm for tredje gang

Tidligere deltakere som har gjennomført KRAFT-programmet, har lykkes med å starte egen næringsvirksomhet.

Etter gode erfaringer med startup-kurs for innvandrere i 2021 og 2022, blir det en ny mulighet for internasjonale talenter i år også.

Med økonomisk støtte fra Lillestrøm kommune, setter Diversify og Business Lillestrøm opp KRAFT-programmet for tredje gang, fra 19. til 30. juni. Det er Miguel Angel Leyva Salas hos Diversify som er kursansvarlig.

– Business Lillestrøm er lokal tilrettelegger. Dette styrker vår grunderinfrastruktur overfor grupper vi ellers har vanskelig for å nå, sier Anette Gangnæs, daglig leder for gründerhuset Business Lillestrøm.

Miguel Angel Leyva Salas i Diversify og Anette Gangnæs hos Business Lillestrøm samarbeidet godt om KRAFT-programmet i Lillestrøm.

Gründerskap på norsk

KRAFT-kurset er satt sammen av en rekke workshops som gir deltakerne kunnskap, nettverk og verktøy som vil hjelpe dem til å starte egen virksomhet. Det får møte kompetente foredragsholdere innen forretningsutvikling, innovasjon, markedsføring, salg og økonomi.

Kursdeltakerne vil få en god innføring i start og drift av næringsvirksomhet i Norge.

Opplæringsprogrammet holdes på Lillestrøm Kultursenteret fra 19. til 30. juni. Siste dag avslittes med en pitchekonkurranse på Business Lillestrøm.

Får mentorstøtte i seks måneder

Samtlige deltakere vil får mentorstøtte i minst seks måneder etter at kurset er avsluttet.

– Vi har vært bortskjemt med dyktige mentorer til de som deltok i 2021 og 2022. Det stilles ikke noe språkkrav til mentorene. Har du lyst til å coache en arbeidsvillig gründersjel er dette oppgaven for deg. Ta gjerne kontakt med meg, oppfordrer Anette Gangnæs.