Back

Felles satsing på universitetsbedrift

Inge-Lise M. Nøstvik, Carl Thodesen, Hanna Flood, Annhild Mosdøl

Daglig leder Inge-Lise M. Nøstvik i Kunnskapsbyen, prorektor Carl Thodesen fra OsloMet, politisk rådgiver Hanna Flood i NHO Viken Oslo og prosjektleder for universitetsbyprogrammet Annhild Mosdøl i Lillestrøm kommune tegnet et bilde med spennende muligheter for et tettere samarbeid.

Frokostmøtet om universitetsbedrift pirret nysgjerrigheten til et trettitalls deltakere torsdag morgen.

Universitetet vil være relevante. Bedriftene trenger påfyll av kompetanse. Det er et godt utgangspunkt for samarbeid.

Utdanningsinstitusjonene er opptatt av å møte næringslivets behov, ved å tilby høyere utdanning som matcher behovet for kompetent arbeidskraft. Det gjelder å finne gode og praktiske samarbeidsformer som både universitetet og enkeltbedrifter opplever som gjensidig fordelaktig.

Tilhørerne fikk oppleve prorektor Carl Thodesen i fri utfoldelse. Han holdt et fengende foredrag om OsloMets bevisste satsing mot næringslivet og viste frem en rekke eksempler på vellykkede samarbeidsprosjekt og aktuelle muligheter.

Carl Todesen
– Vi ønsker å styrke næringslivet. For å få det til må vi ha en god dialog. Derfor er det viktig at vi lærer å kjenne hverandre, sa prorektor Carl Thodesen fra OsloMet.

Annhild Mosdøl som er prosjektleder for universitetsbyprogrammet i Lillestrøm, fortalte om kommunens initiativ overfor OsloMet om et tettere samarbeid for å heve kompetanse og gi matnyttige innspill til universitetet.

Politisk rådgiver Hanna Flood i NHO Viken Oslo og daglig leder Inge-Lise M. Nøstvik i Kunnskapsbyen, påpekte begge at bedriftene etterlyser påfyll av kompetanse. Flood fortalte at to av tre NHO-bedrifter mangler folk med riktig kompetanse.

Nøstvik kunne underbygge hovedtrekkene i NHO situasjonsbeskrivelse, som stemmer godt overens med resultatene i en ferske kompetanseundersøkelse blant Kunnskapsbyens medlemsbedrifter. Her oppgir halvparten av bedriftene at de har et udekket kompetansebehov for ansatte med utdanning på bachelor- og master-nivå., mens 35 prosent svarer at de har et udekket behov for fagarbeidere.

Når det gjelder fagarbeidere er mangelen størst innen ingeniør og tekniske fag, og da særlig elektro og data, samt teknologi- og industrifag. Når det gjelder høyere fagskoleutdanning pekes det på økonomiske og administrative fag og naturvitenskaplige fag, håndverksfag og estetiske fag.

Innen høyere utdanning er det særlig behovet for data og elektro som trekkes frem av Kunnskapsbyens medlemsbedrifter.

– Kunnskapsbyen vil invitere medlemsbedriftene til spesifikke temamøter om kompetanseutvikling i samarbeid med utdanningsinstitusjonene, varslet Inge-Lise M. Nøstvik.

Frokostarrangementet var et samarbeid mellom SNR Interkommunalt politisk råd, Lillestrøm kommune, OsloMet, NHO Viken Oslo og Kunnskapsbyen Lillestrøm.