Back

Dugnad for gründerbedrifter

Kunnskapsbyen har bistått med innspill til næringsminister Iselin Nybøs arbeid med regjeringens krisepakke for oppstarts- og vekstselskaper.

– Det er helt avgjørende å få på plass en innretning av disse tiltakene slik at disse selskapene overlever de neste ukene og månedene – og at de beholder innovasjons- og konkurransekraften også etter koronakrisen, understreker direktør Daniel Ras-Vidal i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Han har deltatt i en arbeidsgruppe satt sammen av Abelia, som har laget en liste over de viktigste og mest treffsikre tiltakene. Som morselskap for to heleide datterselskaper – Business Lillestrøm og ScaleUp Lillestrøm, som begge driver kontorfellesskap for gründere i Lillestrøm sentrum – ser Kunnskapsbyen at gründerne står overfor ekstra store utfordringer.

– Det samme kan sies om oppstartsbedriftene som har kommet ut av FoU-miljøet i Forskningsparken Kjeller, påpeker Ras-Vidal.

Konkret tiltak
Innspillene som næringsminister Iselin Nybø har fått fra Abelia vil på kort sikt sikre at oppstarts- og vekstselskapene overlever de neste ukene og månedene gjennom tilførsel av likviditet. Som et langsiktig tiltak peker gruppen også på nødvendigheten å sikre tilgang på kapital, slik at selskapene beholder sin innovasjons- og konkurransekraft også i etterkant av krisen.

De foreslåtte tiltakene som er overbragt næringsminister Iselin Nybø vil raskt sikre likviditeten i selskapene. Gruppen foreslår også grep for å spisse, utvide og forenkle ordningene til Innovasjon Norge. Den peker også på tiltak for å styrke egenkapitaltilgangen til oppstarts- og vekstselskapene.

10 punkts liste
Dette er tiltakene som arbeidsgruppen har overlevert til næringsminister Iselin Nybø:

1. Iverksette en automatisk utsettelse av alle innbetalinger til det offentlige i 120 dager og kutte arbeidsgiveravgiften ut 2020.
2. Etablere tilskuddsordning til bedrifter som har lidd økonomiske tap grunnet koronakrisen.
3. Endre opsjonsbeskatningsordningen slik at det å gi lønn supplert med aksjer blir et reelt alternativ til permitteringer.
4. Forskuddsutbetaling av innvilgede tilskudd og lån i Innovasjon Norge og SkatteFUNN-midler.
5. Kutte omsetningsgrensen for MVA-registrering for selskaper som har godkjente SkatteFUNN-prosjekter.
6. Etabler et venturelån i Innovasjon Norge for selskaper som allerede har profesjonelle investorer på eiersiden.
7. Oppkapitalisere eksisterende og nye investeringsmiljøer gjennom å utvide Investinor sitt fond-i-fond-mandat til 2 milliarder kroner.
8. Øke bevilgningen til pre-såkornordningen med 200 millioner kroner og utvide ordningen med investeringsfradrag til også å gjelde investorers investering i investeringsfond som investerer i oppstartsselskaper.
9. Bedre tilgangen til egenkapital for enkeltselskaper ved å øke Investinors matchingsmandat til NOK 2 mrd. og redusere kravene til privat matching.
10. Øke rammene for dagens investeringsfradrag i oppstartsselskaper til 10 millioner kroner/år.

Abelias arbeidsgruppe består av daglig leder Alexander Woxen på StartupLab, direktør Daniel Ras-Vidal i Kunnskapsbyen Lillestrøm, daglig leder Anders Haugland i innovasjonsselskapet VIS og styreleder i Foreningen for Innovasjonsselskaper (FIN), daglig leder Rikke Eckhoff Høvding i Norsk Venturekapitalforening (NVCA), daglig leder Karl-Christian Agerup Forskningsparken i Oslo administrerende direktør og Øystein E. Søreide i Abelia. 

.