Back

Viken fremskynder krisepakke

Viken fylkeskommunen lanserer en rekke tiltak – og varsler enda flere i ukene framover – for bedrifter som sliter og ansatte som blir permittert.

– Det er usikre tider for mange bedrifter og ansatte. Derfor er det viktig vi alle stiller opp med det vi kan. Viken fylkeskommune skal gjøre sin del av jobben, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen i Viken fylkeskommune.
Fylkesrådet har lagt fram en rekke tiltak, med alt fra bedriftsintern opplæring til å framskynde vedlikehold og renovering av bygg, penger til forskning og næringsutvikling, tiltak for å hjelpe lærlingene, samt rask betaling og gjennomgang av kontraktsvilkår for de som leverer til fylkeskommunen, forteller Ingebrigtsen som varsler ytterligere tiltak i ukene framover.

90 millioner til næringslivet
Den første pakken er en forsering av virkemidler som fylkeskommunen rår over. Tiltakene er spesielt rettet mot næringsliv, utdanning, kollektivtrafikk og kultur og- samfunnsliv. Fylkesrådslederen understreker at det er ekstra viktig å støtte oppunder de små og mellomstore bedriftene.
Tiltakene for næringslivet er forankret i trepartssamarbeidet mellom fylkeskommunen, LO og NHO i Viken, og utgjør totalt 90 millioner kroner. Den samlede tiltakspakken beløper seg til flere hundre millioner kroner.

NHO: – Viktig for bedriftene
Regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo understreker at det nå viktigere enn noen gang at de hjulene som kan holdes i gang, får rulle.
– Det er ingen tvil om prioritet nummer én fremover er å redde liv og helse. Men vi må også redde arbeidsplasser og situasjonen for mange bedrifter er kritisk. Fylkeskommunen har derfor snudd hver stein innenfor egen virksomhet og egne budsjetter på jakt etter tiltak som vil hjelpe bedriftene så raskt som. Dette er tiltak som er viktig for bedrifter og arbeidstakere i hele Viken, på tvers av bransjer, sier hun.

LO: – Sikrer arbeidsplasser
Regionleder Ulf Lervik i LO Viken Oslo mener det er riktig og viktig at Viken fylkeskommune legger den norske samarbeidsmodellen med trepartssamarbeidet til grunn for tiltakene.
– Viken-pakken som legges frem her i dag bidrar til at flere arbeidsplasser sikres. Tiltakene vil bidra til å skape arbeid for bedrifter som nå sliter, og de vil bidra til at arbeidsfolk kan få kompetanseutvikling så arbeidsplassene er bedre rustet i tiden fremover, også når denne krisen er over, sier Lervik.

Konkrete tiltak
Tiltakspakken består av 16 punkter. Her en noen av tiltakene:

  • 35 millioner kroner til mobilisering til forskning for økt innovasjon
  • 24 millioner kroner til bedriftsintern opplæring. Målgruppen er bedriftene.
  • 22 millioner kroner til næringsutvikling
  • 7 millioner kroner for å bistå med kompetent arbeidskraft til landbruket
  • 3 millioner kroner til å etablere ladeinfastruktur i borettslag i Viken

Partene skal i tiden fremover ha fortsatt tett dialog for å finne best mulig løsninger for trygge folks hverdag og arbeidssituasjon.