Back

Nes kommune blir partner i OREEC

Nes kommune som arbeider med spenstige visjoner innen sirkulær økonomi, har undertegnet partnerskapsavtale med OREEC.

Næringssjef Olaf Dønnum fortalte om flere spennende prosjekter som Nes har ambisjoner om å realisere, da han presenterte kommunen for OREEC-direktør Mali Hole Skogen.

Dønnum fortalte om planene for en videreutvikling av Herbergåsen næringspark. Han ser også store muligheter for å skape ny aktivitet på Esval. Næringssjefen la fram spennende planer for Nes Ressurs- og energipark, knyttet opp mot Romerike biogassanlegg og Esval Miljøpark.

Europas med avanserte biogassanlegg er allerede etablert her. I løpet av de to siste årene har biogassanlegget i Nes tatt imot besøk av delegasjoner fra 70 land. På Esval ligger det også til rette for å utnytte restressurser i en større sammenheng, særlig innenfor matproduksjon og energiutnyttelse.

– Vi blant annet muligheter for spennende nysatsinger innen hydrogen og solenergi, forteller Dønnum.

Han har allerede vært i kontakt med IFE og NMBU som begge er åpne for å se nærmere på en teknologisatsing i dette området.

Mali Hole Skogen er svært glad for å ha fått Nes kommune med på laget.

– Nes er en spennende og framoverlent kommune, som kan bli en svært god samarbeidspartner for flere av våre bedrifter, sier hun.