Back

Vil samle biogassbransjen

Flytende biogass er på full fart inn i tungtransporten. Flere produsenter har lastebiler klare og nye fyllestasjoner vil gjøre drivstoffet tilgjengelig.

– Den store oppslutningen om biogass er svært gledelig, sier OREECs direktør Mali Hole Skogen.

Det ble tydelig demonstrert under OREEC og Oslo kommunes frokostmøte om biogass i Oslo 12. september, der de sentrale aktørene i bransjen var samlet. Møtet – som var fullbooket – viste også er stort engasjement både fra produsentene, brukerne og offentlige myndigheter.
– Dette lover godt, sier OREECs direktør Mali Hole Skogen. – Nå ser vi at det både er ressurser og vilje til å ta i bruk biogass i transportsektoren. Den store oppslutningen om biogass er svært gledelig, påpeker hun.

Fokus på næringsutvikling
OREEC har tatt initiativ overfor bransjen til å samle aktørene i et interessefellesskap, med mål om å styrke mulighetene for å utvikle mer næring innen biogass.
Flere virksomheter har gått inn med tunge investeringer, påpeker OREEC-direktøren. Hun viser blant annet til Biokraft som nettopp har åpnet Europas største fabrikk for flytende biogass på Skogn.
Det første lasset med LBG fra Skogn vil gå til bussoperatøren Nobinas anlegg i Groruddalen. Det overrasker ikke Mali Hole Skogen. Hun trekker fram Oslo som en av de virkelig store pådriverne for biogass, der både kommunen og de kommersielle aktørene har store planer.

Her kommer de nye energistasjonene i Oslo.

Nye fyllestasjoner
På frokostmøtet i Oslo kunne market manager John Melby i AGA fortelle at selskapet er i ferd med å bygge en fyllestasjon for flytende biogass på Furuset i Oslo. Gasum og Air Liquide jobber også med å få opp anlegg for fylling av biogass.

  • Les om Norges første fyllestasjon for flytende og komprimert biogass som AGA bygger

Den største nyheten var det likevel Eric Rambech fra Klimaetaten som kom med. For å forsere utviklingen for hydrogen og flytende biogass, har Oslo kommune nå gått ut med en anbudskonkurranse for tre energistasjoner; på Alnabru, Ryen og Klemetsrud.

Får lastebiler
Tilgangen på tunge biogasskjøretøy er blitt ganske god. Flere konkurrerende produsenter er allerede godt etablert i dette markedet. Både Volvo, Scania og Iveco tilbyr moderne EURO6-lastebiler med flytende biogass.
OREEC-direktør Mali Hole Skogen ser også behovet for offentlige virkemidler som kan bidra til å utjevne merkostnadene for transportører som går foran og tar i bruk biogass. Her er det viktig å lytte til aktørene i bransjen, mener hun.

Må se lønnsomhet
Transportselskapet Partifrakt som holder til i Larvik, har tatt sjansen på å legge om en del av lastebilflåten sin til biogass.
– Vi har avtalt kjøp av nye gassbiler. De skal settes i drift fra årsskiftet. Da vil tre av våre 16 lastebiler gå på biogass, fortalte daglig leder Espen Martinsen på frokostmøtet.
Han håper at dette vil gi uttelling i form av nye oppdrag – der det stilles strenge miljøkrav til transportøren.
– Vi har i hvert fall tro på at dette vil åpne nye muligheter for oss, sier han.
Så langt er det i hovedsak bare større aktører som har sett seg i stand til å ta i bruk biogass. Svært mange av transportselskaper er mindre firmaer, med tre til fem lastebiler. For at de skal bytte til biogass, må det være lønnsomt. Når det kommer til stykket er det økonomien avgjør hvilke valg bedriftene tar, påpeker han.

Enova-støtte en god start
Martinsen mener Enova-støtten til innkjøp av tyngre biogassdrevne kjøretøy er en god start. Den gjør det mulig for små og mellomstore virksomheter å få dekket inntil halvparten av merkostnadene til slike innkjøp. Han skulle gjerne sett at det også ble innført bompengerabatt for biodrivstoff.
– Det ville utløse en massiv overgang til biogass – og det ville også vært et effektivt tiltak mot kabotasje, påpeker han.
Fordeler knyttet til biodrivstoff vil være et godt virkemiddel mot utenlandsk transportører som kaprer innenlandske transportoppdrag i Norge, hevder Martinsen.

Frokostmøtet ble arrangeres av OREEC, Biogass Oslofjord, EGE Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.