Back

KL Forum: Møteplass for ledere

1. juni kl. 1600 på Doktorgården i Lillestrøm – disruptiv innovasjon i energimarkedet. Benytt anledningen til å delta på møteplassen for ledere i Kunnskapsbyens medlemsbedrifter.

Dette er siste sjanse før sommeren. Kom til Doktorgården, ha enn hyggelig ettermiddag – og bli inspirert!
Norge kan ta en ledende posisjon innen fire fornybare energiteknologier som vil føre til fundamentale endringer i det globale energimarkedet.
Dette er tema på Kunnskapsbyens Forum 1. juni. IFEs adm. dir. Nils Morten Huseby kommer for å fortelle om markedsmulighetene i de globale, fornybare verdikjedene.
Energiproduksjon fra solceller og vindturbiner, og energilagring i batterier og hydrogen, vil gjøre verden i stand til å høste av ubegrensede fornybare ressurser.

I tillegg til å bli oppdatert på fremtidsbildet for energisektoren – og hvordan Norge kan ta den fornybare ledertrøyen – er dette også en glimrende anledning til å møte andre ledere fra medlemsbedriftene til Kunnskapsbyen.

Det er begrenset antall plasser.