Back

Setter næring etter tæring

Hurdal er stedet – og Bærekraftkonferansen er møteplassen – for kommuner og næringslivsaktører som vil være synlige og engasjerende på veien mot fremtidenes bærekraftige lokalsamfunn.

Bærekraftkonferansen i Hurdal 8. juni er arenaen for kommuner og næringslivsaktører som vil ta grep for lokal bærekraft. Konferansen er forankret i Hurdals identitet og Hurdal som eksempel og inspirasjon for fremtidenes bærekraftige lokalsamfunn. Hovedtema for årets konferanse er å sette «næring etter tæring» for økonomisk og sosial bærekraft i kommunene.
Foredragsholderne vil belyse tiltak kommunene kan ta, og vise mulighetsrom for synergi og samhandling. Møt spennende kommuner, prosjekter og foredragsholdere – og få inspirasjon til å videreutvikle din egen verktøykasse innen anskaffelser, byggløsninger og næringsutvikling.

Stemningsbilde fra Hurdal. Foto: sustainablevalley.no

Møteplass for kommuner og næringsliv
Bærekraftkonferansen er en møteplass for kommuner og næringslivsaktører som vil være synlige og engasjerende for innbyggere og det lokale næringsliv.
Konferansens skal inspirere til ny adferd, og grunnfeste og bekrefte grønne holdninger. Enkeltmennesket vil stå i sentrum for konferansen, og målet er at deltagerne tar dialogen fra konferansen videre i sin tanke, handling og væren – også etter konferansen.

Retter seg mot beslutningstagere
Bærekraftkonferansen arrangeres i vakre omgivelser, på det spennende konferansestedet Hurdal syn- og mestringssenter.
Konferansen er relevant for beslutningstagere fra kommuner fra mindre enn 20.000 innbyggere. Den retter seg særlig mot innkjøpere, ordfører, klima- og miljøledere, rådmenn og næringslivsrepresentanter. Investorer, media og grundere vil også ha stort utbytte av konferansen.

Bærekraftkonferansen er et samarbeidsprosjekt mellom næringsaktører og offentlige instanser. Programkomiteen består av Hurdal Næringsforum, Pan Innovasjon (SIVA), Hurdalssjøen økologiske landsby/Filago, Kommunalbanken, Ragn-Sells, Trefokus, Incita, KS, UiO, Norsk landbrukssamvirke, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Medvind Eventbyrå og Hurdal Kommune.