Back

Kunnskapsbyen oppretter rådføringskanal

Under koronapandemien vil Kunnskapsbyen Lillestrøm ha en egen, digital kanal direkte til dyktige rådgivere som våre medlemsbedrifter kan benytte.

Advokat og partner Benjamin Nordhaug (bildet) hos Advokatfirmaet Halvorsen & CO  er en av mange eksperter som har sagt ja til å stille opp i en vanskelig tid for mange næringsdrivende.

Ettersom bedriftene opplever en ekstraordinær situasjon, har Kunnskapsbyen Lillestrøm – i samarbeid med BDO, Advokatfirmaet Halvorsen & CO og Raadmannen AS – opprettet en rådføringskanal med ressurspersoner som kan tilby hjelp og ekspertråd innen ulike fagområder.

Førstegangskonsultasjon via rådføringskanalen er gratis. Oppfølging utover dette avtales særskilt.

Kunnskapsbyens medlemmer kan henvende seg direkte med epost eller telefon til kontaktpersonene under eller til rolf@kunnskapsbyen.no. Rolf Andresen vil i så fall være behjelpelig med å videreformidle henvendelsen til rette rådgiver.

BDO kan gi råd knyttet til regnskapsavleggelse, avholdelse av styremøte og generalforsamling, finansiering, likviditetssituasjon og generelle økonomiske betraktninger, herunder viktigheten av å ha løpende oversikt over utgifter og forventede inntekter. Kontakt:

BDO har også en beredskapstelefon hvis det er selskap som trenger mer enn ordinær rådgivning:

Advokatfirmaet Halvorsen & Co (webside her) kan gi råd innen arbeidsrettslig bistand (blant annet permitteringer), selskaps-, kontrakts-, entreprise- og finansieringsrettslige problemstillinger relatert til korona-pandemien. Kontakt:

Raadmannen AS kan gi andre råd og være en samtalepartner for bedriftsledere. Kontakt:

Vi informerer gjerne om andre medlemsbedrifter som tilbyr gratis rådføring!

Med vennlig hilsen
Daniel Ras-Vidal
Direktør
Kunnskapsbyen Lillestrøm