Back

– Bruk oss i krisetider

Styreleder Jørgen Vik og direktør Daniel Ras-Vidal i Kunnskapsbyen Lillestrøm oppfordrer medlemsbedriftene til å ta kontakt og søke bistand.

Coronakrisen har ført til omfattende konsekvenser for hele samfunnet og næringslivet. Flere næringsområder er i praksis satt ut av spill. Mange bedrifter opplever alvorlig inntektssvikt.

I likhet med Kunnskapsbyens administrasjon har mange kunnskapsbedrifter lagt om til hjemmekontor og digital kommunikasjon.

Som medlemsorganisasjon er vi tilgjengelige for medlemmene i denne tøffe tiden. Våre medarbeidere er tilgjengelige på telefon, e-post og kan sette opp digitale videomøter ved behov. Det er ikke alt vi kan bidra med, men i den grad vår kunnskap og våre nettverk kan være til hjelp – bruk oss!

Vi håper å kunne bistå våre samarbeidspartnere så langt det går, til tross for de nye, krevende og forhåpentlig raskt forbigående utfordringene vi alle står overfor.

Her finner du vår kontaktinformasjon.

Vennlig hilsen Kunnskapsbyen Lillestrøm
Jørgen Vik, styreleder
Daniel Ras-Vidal, direktør