Back

– Kunnskapsbyen trenger en dyktig sjef

Kunnskapsbyen Lillestrøm søker en inspirerende, utviklingsorientert og samlende leder som evner å være både pådriver og brobygger.

Stillingen som direktør i Kunnskapsbyen Lillestrøm gir en unik mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen i regionen, påpeker styreleder i Kunnskapsbyen og ordfører i Skedsmo kommune, Ole Jacob Flæten. Han legger ikke skjul på at dette er en utfordrende jobb – med spennende muligheter.

Å lede Kunnskapsbyen Lillestrøm byr både på strategiske og operative utfordringer – i grenseflaten mellom kunnskapsvirksomhet, næringsliv og offentlig virksomhet. Direktøren vil også være en operativ prosjektleder og følge opp egne initiativ innenfor et bredt oppgavefelt.

Kunnskapsbyens sekretariat består i dag av 15 ansatte, både i faste stillinger og i engasjementer. De fleste er prosjektledere og jobber svært selvstendig.

– Du bør trives med ledelse i et utpreget kompetansemiljø og framfor alt ha evne til å bygge tillit og skape gode samarbeidsrelasjoner, både i sekretariatet, overfor medlemmer og våre øvrige samarbeidspartnere, sier Flæten.

Han forutsetter at søkerne har god samfunnsforståelse og gode resultater i tidligere lederjobber.

– Erfaring fra prosjektdrevet organisasjon er en fordel. Kjennskap til regionen og virkemiddelapparatet vil også være en styrke i stilingen, understreker han.