Back

Mali går fra OREEC til IKT-Norge

Mali Hole Skogen slutter i stillingen som direktør for OREEC 30. september.

– Det har vært en sann fornøyelse, utfordrende, lærerikt, krevende til tider, men absolutt verdt det hver eneste dag. Jeg har virkelig elsket jobben. Tusen takk for laget, og lykke til videre med den viktige jobben alle i OREEC gjør hver dag, sier hun.

Skogen som har vært direktør i OREEC siden 2016, går videre til stillingen som teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT-Norge og tiltrer i sin nye jobb 1. oktober.

Styreleder Bente Haukland Næss i Asplan Viak viser til at OREEC har vokst fra 86 til 121 partnere, under Skogens ledelse:

– Kontingenten er doblet og oppslutningen rundt organisasjonen har vokst kolossalt. Mali har evnet å synliggjøre OREEC samlede kompetanse og lyttet til hva medlemmene ønsket å få ut av medlemskapet. Jeg vil på vegne av styret takke for solid innsats og et inspirerende samarbeid, sier OREECs styreleder.