Back

Samarbeider om utslippsfri anleggsdrift

Bruk av arbeidsmaskiner som går på elektrisitet eller andre utslippsfrie energibærere er hovedmålet for det nye EU-finansierte prosjektet Cleancon.

Manager of Hydrogen Tehnology Anna Alexandersson (t.v.) hos RISE, direktør Daniel Ras-Vidal i Kunnskapsbyen og hållbarhetsstrateg Jeanna Linton Wahlgren i Lunds kommun.

Kunnskapsbyen Lillestrøm er prosjekteier på norsk side og RISE – Research Institutes of Sweden er lead partner i prosjektet, som inngår i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak.

Cleancon (Clean Construction Machinery) hadde kick-off hos RISE i Lund mandag 9. og tirsdag 10. september. Der orienterte partnerne om pågående arbeid med anskaffelse av utslippsfrie leveranser og tjenester, hvilke utfordringer de står overfor, samt deres ambisjoner og planer for fremtiden.

– Cleancon-prosjektet skal være en katalysator for etablering av utslippsfrie arbeidsmaskiner og transportløsninger. Vi har lykkes med å sette sammen et sterkt og delingsvillig partnerskap, noe som lover godt for samarbeidet over landegrensen, sier Kunnskapsbyens Jon Eriksen, hovedprosjektleder på norsk side.

Spesialrådgiver Øystein Lunde (t.v.) i Akershus fylkeskommune, prosjektleder Gørill Horrigmoe i LUP, prosjektleder Gabriel Wergeland Krog i Østfold fylkeskommune og rådgiver for Kunnskapsbyen, Jan Carsten Gjerløw.

Bygger konkurransekraft
Han viser til at partnerne representerer offentlige virksomheter, utbyggere, maskin- og utstyrsleverandører, samt Østfold fylkeskommunes utlånsordning for fossilfrie arbeidsmaskiner.

– Vi skal gjøre leverandører bedre i stand til å møte kravene i offentlige og private anbud – og hjelpe kommunene til å stille riktige krav, sier Eriksen.

Gjennom det nystartede samarbeidet har partnerskapet klare ambisjoner om å kunne vise til redusert klimagassutslipp og lokal luftforurensning, økt etterspørsel etter utslippsfrie maskiner og en sterkere konkurransekraft hos leverandørene i regionen.

Bredt partnerskap
Partnerskapet består av følgende virksomheter og organisasjoner:

Norsk hovedprosjektleder i Cleancon, Jon Eriksen og økonomiansvarlig Kari Kapstad, begge Kunnskapsbyen Lillestrøm.
 • RISE – Research Institutes of Sweden, lead partner
 • Kunnskapsbyen Lillestrøm, prosjekteier på norsk side
 • Volvo Construction Equipment
 • PowUnit
 • VA Syd
 • Göteborgs Stads Leasing AB
 • LUP – Leverandørutviklingsprogrammet
 • Difi
 • Lillestrøm kommune
 • Akershus fylkeskommune/Østfold fylkeskommune (Viken)
 • Lunds kommun
 • Eslövs kommun