Back

Næringslivet hjelper Gjerdrum

Romerikes Blad, LillestrømBanken og Kunnskapsbyen Lillestrøm anmoder næringslivet om å bli med på et håndslag til det hardt rammede lokalsamfunnet i Gjerdrum.

Innsamlingen innledes med en telefonrunde torsdag 14. januar. Da vil lokale næringslivsledere ringe opp bedrifter og be om støtte til aksjonen «Næringslivet hjelper Gjerdrum».

Ordfører Anders Østensen i Gjerdrum er rørt over all støtten som har strømmet inn etter leirskredet.
– Vi føler omsorg, og vi føler oss ivaretatt. Dette er vi veldig glade for, sier Østensen til Romerikes Blad, når han får vite at om det nye initiativet for å hjelpe det hardt rammede lokalsamfunnet.

En egen komité i Gjerdrum får ansvaret for å finne ut hvordan de innsamlede midlene best kan brukes for befolkningen. Ordføreren er opptatt av at noe av pengene kan brukes til å glede spesielt barn og unge.

– Jeg tenker på dem som sitter etter en tung periode og føler et behov for å gjøre normale, hyggelige ting i fellesskap, at de ikke bare skal møte sperringer og voksne som snakker om hvor trist og alvorlig alt er. De unge trenger noen oaser der de kan slappe av med hodet sitt, sier Østensen til avisen.

RB-ansatte tok initiativ
Det var ansatte i Romerikes Blad som tok det første initiativet til å etablere innsamlingsaksjonen. De har vært på plass fra første stund og har sørget for avisens brede dekning av katastrofen og redningsarbeidet.

– Våre ansatte som har jobbet med tragedien i Gjerdrum ville at vi måtte gjøre mer enn «bare» å sørge for den nyhetsdekningen, forteller adm. direktør Kristina Fritsvold Nilsen i Romerikes Blad

Hun tok tak i dette, kontaktet LillestrømBanken og fikk også Kunnskapsbyen med på laget. Sammen har de i løpet av den siste uken planlagt gjennomføringen av innsamlingen.

– Dette skal ikke være et mesterskap i å gi mest, understreker Kristina Fritsvold Nilsen. – Dette handler om at alle monner drar, påpeker hun.

Opptatt av trygg forvaltning
Pengene som samles inn, skal brukes på tiltak som verken dekkes av forsikringer eller offentlige støtteordninger.

– Vi ønsker at denne hjelpen skal ha et langsiktig perspektiv, ikke bare i den akutte fasen, påpeker adm. banksjef Siri Berggreen i LillestrømBanken.

Banken vil organisere den tekniske løsningen for innsamlingen, slik at giverne skal være trygge på den økonomiske gjennomføringen.

Konstituert daglig leder Torstein Leiro sier det var helt naturlig for Kunnskapsbyen Lillestrøm å støtte opp om dette initiativet.

– Vår medlemsorganisasjon er opptatt av næringsutvikling, og da trenger vi sterke lokalsamfunn. Derfor er det en selvfølge for oss å bidra, sier Leiro.

Imponerende giverglede
Strømmen av frivillige initiativ til å hjelpe har vært overveldende. Det er lagt ned en enorm innsats for å samle inn penger, klær og leker til de evakuerte. Dugnadsinnsatsen og givergleden på Romerike har vært imponerende. Med den nye innsamlingsaksjonen fra næringslivet, håper initiativtakerne å supplere dette flotte, umiddelbare engasjementet.

– Flere aktører har i all hast samlet inn penger som de kanskje ikke ennå har lagt planer for hvordan de skal forvalte, eller som de ikke får benyttet i tråd med det opprinnelige formålet. Utover egne innsamlede midler vil prosjektet også tilby å forvalte allerede innsamlede midler, forteller Kristina Fritsvold Nilsen,

LillestrømBanken, Romerikes Blad og Kunnskapsbyen legger vekt på en ryddig og god prosjektstyring. Pengene skal forvaltes på en seriøs og transparent måte.