Back

Norsk-bulgarsk matchmaking

Matchmaking stod på dagsordenen under nettverkssamlingen «Oslo møter Sofia», der bulgarske IT-bedrifter fikk møte norske Green tech-bedrifter og forskning.

Samlingen som ble holdt i Oslo 2. mai var tilrettelagt av OREECs prosjektleder Alexandra Maria Almasi, og ble arrangert i samarbeid med Innovasjon Norge, Osloregions Europakontor, Invest Sofia og Solenergiklyngen.
Arrangementet «Oslo møter Sofia» er en videreføring av «Sofia møter Oslo» som ble holdt i Sofia i januar. Prosjektsamarbeidet med Bulgaria har som hensikt å styrke de kommersielle relasjoner mellom de to byer, blant annet gjennom å presentere gode eksempler på tidligere partnerskapserfaringer.

Tilrettelagt for business
En stor bulgarske delegasjon representerte en rekke selskaper i Sofia som ønsker å etablere partnerskap med norske bedrifter og institusjoner.
Norske selskaper, organisasjoner og forskningsinstitutter som er interessert i å samarbeide med nye, bulgarske partnere om mulige prosjektapplikasjoner, var også invitert til møtet.
Programdirektør for EØS-midler i Bulgaria, Knut Ringstad hos Innovasjon Norge, orienterte om partnerskapsmulighetene gjennom finansieringsordningene EEA and Norway Grants, især Program for næringsutvikling, innovasjon og SMB.
Daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen fortalte om utviklingen av solenergisektoren i Norge. Hun la blant annet vekt på bransjens behov for nye og bedre digitale verktøy.

Dimitar Nikolov hos (InterConsult Bulgaria) og Jarle Gjøsæther hos Kongsberg Terotech har høstet gode erfaringer gjennom sitt samarbeid.

Gode samarbeidserfaringer
Innovation Manager Dimitar Nikolov hos ICB (InterConsult Bulgaria) og daglig leder Jarle Gjøsæther hos Kongsberg Terotech fortalte om sine erfaringer, gjennom sitt partnerskap og samarbeid med NTNU, om utviklingen av Green Monitor – et avansert IT vedlikeholdsverktøy for maskiner.
ICB er et ledende bulgarsk programvare- og konsulentfirma etablert i 1996, tilbyr tjenester av høy kvalitet innen programvaredesign og utvikling, ledelse og IT og forretningsrådgivning. Kongsberg Terotech utvikler vedlikeholdstjenester og produkter som bidrar til kostnadseffektiv produksjon.
Både Nikolov og Gjøsæther trakk fram tett kommunikasjon, god planlegging og levering i forhold til fremdriftsplan som viktig forutsetninger for at prosjektet lykkes så godt. ICB som har erfaring fra tidligere samarbeidprosjekter med nordiske partnere, var dessuten godt kjent med norsk forretningskultur.
Samarbeidet mellom de to selskapene har fortsatt etter at det opprinnelige prosjektet ble avsluttet. Kongsberg Terotech er i dag leverandør av vedlikeholdssystemet til norske og svenske kunder, mens ICB betjener det bulgarske markedet. For alle øvrige land har de etablert et Joint Venture.

Mali Hole Skogen, som fortalte om oppbyggingen av OREEC og utviklingen av det norske fornybarnettverket.

Fremmet sine kvaliteter
Under matchmakermøtet fikk de bulgarske og norske selskapene fem minutter hver til å presentere seg for forsamlingen. Dette ga et godt utgangspunkt for mer uformelle nettverkssamtaler utover ettermiddagen – etter at det offisielle programmet var over.
Dagen etter, den 3. mai, var den bulgarske delegasjonen på besøk i Forskningsparken Kjeller. Her fikk de blant annet møte OREEC-direktør Mali Hole Skogen, som fortalte om oppbyggingen av OREEC og utviklingen av det norske fornybarnettverket.
Den bulgarske delegasjonen fikk også møte IFE, NILU, Kjeller Innovasjon og Oslo kommune for å få førstehånds kjennskap til deres digitaliseringsbehov – og hvordan de jobber internasjonalt, forteller prosjektleder Almasi.
«Vi har prøvd å få de norske deltakerne til å si mer om deres utfordringer som kan bli løst gjennom digitale løsninger. Sofia har en veldig sterk og kompetent IT-miljø. Vi ser klare muligheter til ta ut synergier gjennom et samarbeid mellom den grønne og fornybar sektoren i Norge og IT-sektoren i Bulgaria. Det kan også skape nye spennende prosjekter med finansiering fra EEA and Norway Grants», påpeker hun.