Back

Viser smart trygghet i Gjerdrum

Hospital ITs trygghetsalarmsystem SmartVakt for digitale sykehjem. Ved hjelp av SmartVakt styres alarmen direkte til det personalet som kjenner brukeren best.

Virksomhetsleder Bjørn Erik Sørli ser dette som en stor fordel. Systemet bidrar til en klart bedre tjeneste for alle parter, både brukere og ansatte, mener han.
Den som mottar alarmen får informasjon om hvem som har utløst alarmen, hva slags alarm det er snakk om, og hvor vedkommende befinner seg. Dersom den ansatte er forhindret fra å akseptere oppdraget, vil alarmen gå videre til neste ledige ansatte.
SmartVakt-systemet setter opp en direkte tale-forbindelse mellom den digitale trygghetsalarmen og mottakeren av varslingen, som da kan snakke direkte med den som har utløst alarmen.
Gjerdrum kommune er samarbeidspartner i Interreg Sverige-Norge-prosjektet SOL – Support Quality og life – et grenesløst samarbeid om velferdsteknologi.

Under kan du se en film som viser hvor enkel løsningen er å bruke:

Klikk her for å se filmen.Les mer om den digitale satsingen i Gjerdrum kommune her: Bygger ikke framtid med gammel teknologi