Back

Torstein Leiro skal lede Kunnskapsbyen

Mangeårig rådmann i Skedsmo kommune, Torstein Leiro, er konstituert som ny sjef for Kunnskapsbyen Lillestrøm etter Daniel Ras-Vidal.

Leiro tiltrer umiddelbart, fra 19. juni, og vil lede Kunnskapsbyen inntil en ny direktør er på plass.

Styreleder i Kunnskapsbyen Lillestrøm, ordfører Jørgen Vik, presenterte Torstein Leiro for de ansatte fredag formiddag.

– Jeg er utrolig glad for at Torstein takket ja til å steppe inn i jobben som direktør. Han er rett mann til å ferdigstille strategiprosessen i Kunnskapsbyen Lillestrøm. På vegne av hele styret kan jeg si at vi er svært godt tilfreds med denne løsningen. Torstein Leiro kjenner organisasjonen godt og vil være en god mann både for medlemsbedriftene og ansatte, sier Vik.

Torstein Leiro er allerede i full gang med å sette seg inn i de utfordringene Kunnskapsbyen står oppe i, midt i en krevende strategiprosess.

– Samfunnet rundt oss endrer seg. Vi må tilpasse oss denne utviklingen, sier Leiro.

Han har bred erfaring fra et langt arbeidsliv med organisasjonsutvikling og endringsprosesser.

– Jeg gleder med til å jobbe sammen med dyktige medarbeidere i Kunnskapsbyen Lillestrøm, sier han.

Torstein Leiro er tydelig på at han vil ha sitt hovedfokus på strategiprosessen, og legge fram et beslutningsgrunnlag for styret tidlig på høsten, slik at styret kan sette i gang prosessen med å rekruttere ny daglig leder.

– Samtidig er det viktig å holde i gang den daglige ledelsen og sørge for at de ansatte trives. Det må ikke undervurderes hvor viktig det er at organisasjonen fungerer i den daglige driften, sier han.