Back

Tre millioner til grønn profilering

Nå kan næringsdrivende få prosjektstøtte «til å sette Lillestrøm på kartet» som en attraktiv bo- og næringskommune med grønn profil.

LillestrømBanken og Lillestrøm kommune har gått sammen om å opprette et grønt tiltaksfond på tre millioner kroner. Næringslivet i Lillestrøm inviteres til å søke om tilskudd fra fondet.

Fondet kan støtte hvert enkelt prosjekt med inntil 200.000 kroner, begrenset til 75 prosent av de totale kostnadene. Første søknadsfrist er 9. august, med utbetaling av tilskudd i september.

Tiltakspakken er utløst i kjølvannet av Covid 19-utfordringene som har rammet det lokale næringslivet. Støtteordningen skal bidra til lokal sysselsetting og verdiskaping, den skal ha en grønn profil – og komme lokalbefolkningen til gode.

Alle bedrifter, næringsvirksomheter og enkeltmannsforetak i Lillestrøm kommune kan søke støtte til å gjennomføre tiltak som profilerer Lillestrøm som en attraktiv nærings- og bostedskommune, eller som sørger for grønne, attraktive møteplasser eller aktiviteter til befolkningen.