Back

Kompetente medvandrere må trene

Vil du vite hva som kjennetegner god kommunikasjon mellom helsepersonell, brukere/pasienter og pårørende? Da må du sette av to kveldstimer i Lillestrøm, torsdag 25. oktober.

Sonja Adriansen, Hans-Joachim Schwarz, Christine Haga Sørlie, Karin Rønning, Åse-Kristine Warberg og Inger Lise Bråthen setter ord på den vanskelige samtalen. Du treffer dem på møtet om «Kompetente medvandrere – etisk refleksjon og samarbeid innen helse og omsorg».

Møtet, som arrangeres av velferdsteknologiprosjektet SOL – Support quality of life, holdes i Norasondegruppens lokaler i Kirkegata 3 (inngang på hjørnet Adolph Tidemands gate og Voldgata), 25. oktober kl, 1830 – 2030.

Når fageksperten skal formidle
God kommunikasjon er helt sentral i gode møter mellom mennesker – og blir særlig viktig når vi kommer i sårbare livssituasjoner. Det å gå fra å være en ren fagekspert til å bli en kompetent medvandrer, er noe som krever øving.

  • Har du følt deg hjelpeløs fordi du skal fortelle et menneske at det har fått en uhelbredelig sykdom eller at nære pårørende er i ferd med å dø?
  • Sliter du med å formidle faglig komplisert stoff på en måte som gjør at mottakeren forstår hva du sier?

Alminnelig folkeskikk, holder det?
I nære og sårbare mellommenneskelige møter er det viktig å vise respekt for hverandre og sørge for gjensidig forståelse. Dette er alminnelig folkeskikk tenker du kanskje, men er alle enige om hva det er?

  • Har du noen gang følt at du blir snakket til litt sånn ovenfra og ned?

Når du blir usikker kan du også oppfattes som uinteressert og uhøflig. Det som er veldig viktig for noen er kanskje ikke det for deg. Fins det noen gode grep som er allmenne og viktige for oss alle? Sett av litt tid til etisk refleksjon og bli med på møtet om kompetente medvandrere.

Innleder på møtet er Christine Haga Sørlie, som leder den nasjonale satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS. Hun vil bidra til å synliggjøre en praktisk verktøykasse og gode måter å ha en dialog på i samspillet mellom ansatte, brukere og pårørende.