Back

Selvkjørende busser i Lørenskog

Lørenskog kommune er i ferd med å posisjonere seg som en utviklingsarena for et fremtidig selvkjørende busstilbud i Norge.

Daniel Bügel (t.v.) og Jon Eriksen fra Kunnskapsbyen og Mari Lie Venjum fra Lørenskog kommune inviterte med Jan Jacobsen, Anders Thorsen og Kristian Flink fra RISE og Charlotta Tornwall fra Borås Stad på befaring i Lørenskog.

Kommunen er medfinansiør, sammen med Akershus fylkeskommune og EU, i det svensk-norske prosjektet «AutoBus», der også Västra Götaland og Borås Stad har bidratt på en tilsvarende måte. Prosjektet utreder muligheten for å ta i bruk sjåførløse busser til persontransport.

AutoBus-prosjektet eies av forskningsinstitusjonen RISE (Research Institutes of Sweden). Kunnskapsbyen Lillestrøm er norsk prosjektleder, med Borås Stad og Lørenskog som prosjektkommuner. Prosjektet skal analysere mulighetene for å benytte selvkjørende busser i de to kommunene.

Testet i Lørenskog
Under den Europeiske Mobilitetsuken i september, arrangerte Lørenskog kommune en testkjøring mellom Lørenskog Hus og Metro Senter. Selve testkjøringen ble gjennomført av Applied Autonomy.

– Prøveprosjektet var vellykket og ble møtte med stor interesse blant publikum, forteller Kunnskapsbyens prosjektleder Daniel Bügel.

Mange interesserte samlet seg utenfor Metro for å få en prøvetur med den selvkjørende bussen.

Prosjektgruppen har vært på befaring både i Borås og Lørenskog for å finne egnede traseer, der det også er uløste transportbehov som gjør det mulig å teste ut selvkjørende kjøretøyer. Bügel som synes det har vært utfordrende å finne områder der dagens noe begrensede teknologi kan løse transportbehov. Gruppen har likevel funnet flere interessante caser i Lørenskog – både i boligområder og i tilknytning til næringsvirksomhet.

– Vi må også tenke noen år frem i tid – og hva denne teknologien da vil være i stand til å løse. Men denne utviklingen vil ikke gå av seg selv. Det er nødvendig med mye prøving og feiling før vi kommer dit, sier han.

Avgjørende støtte fra Akershus
Akershus fylkeskommune har bidratt til at Kunnskapsbyen Lillestrøm har fått utløst 2,5 millioner kroner i EU-midler til to utviklingsprosjekter for selvkjørende busser og utslippsfrie byggeplasser.

– Det finnes mange muligheter for støtte til utviklingsprosjekter innenfor EU-systemet , sier Eirik Bøe (V), leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune.

Forutsetning for EU-prosjektene var at Kunnskapsbyen kunne stille med 50 prosent egeninnsats – noe om ikke ville vært mulig uten hjelp fra Akershus fylkeskommune og Lørenskog kommune.

Hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune bevilget tilsammen 350.000 kroner til de to prosjektene. Det var helt avgjørende for å utløse finansieringen gjennom EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Fylkeskommunens rolle
– Vi har stor tro på slike utviklingsprosjekter. Det er vanskelig å se at andre enn offentlige aktører kan bruke ressurser på dette, så lenge det ikke kan forventes noen avkastning før om noen år, sier Eirik Bøe (V), leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune.

Han er opptatt av fylkeskommunens rolle i arbeidet for å få ned utslippene. Å gi økonomisk støtte som utløser innovative EU-prosjekter er én måte å bidra på, mener Bøe.

Varaordfører Ernst-Modest Herdieckerhoff og Lørenskogs fagsjef for plan og miljø, Kari Westgaard, slo et slag for selvkjørende busser under den europeiske Mobilitetsuken.

– Vi benytter oss av mange ulike virkemidler, både kortsiktige og langsiktige. Det finne betydelige muligheter innenfor EU-systemet til å hente ut midler. EU-prosjektene åpner også dører, slik at norske aktører kan få nye kontakter på tvers av landegrensen og nyte godt av kunnskaps- og efaringsutveksling i store internasjonale kunnskapsmiljøer, sier han.

Dette er utviklingsprosjektene
Autonome busser: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har også godkjent et forprosjekt om selvkjørende kjøretøy innfor en samlet ramme på nesten 1,5 millioner kroner (153.000 euro), innbefattet 150.000 kroner innvilget fra hovedutvalg for plan, næring og miljø, samt et tilsvarende beløp fra Lørenskog kommune. Kunnskapsbyen og RISE samarbeider også om dette prosjektet.

Utslippsfri byggeplass: Forprosjektet «Byggeplass med nullutslipp» har fått tildelt en ramme på én million kroner gjennom EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Hovedutvalg for plan, næring og miljø støtter forprosjektet med 200.000 kroner. Kunnskapsbyens prosjektpartner RISE har bred kompetanse på anleggsmaskiner, og er sekretariat for bransjeforeningen «Tunga Fordon».