Back

Velferdsteknologi for en bedre alderdom

– Ved hjelp av nye, smarte redskaper kan eldre mennesker få større mulighet til å mestre hverdagen bedre, sa prosjektleder Marit Heiberg i Kunnskapsbyen Lillestrøm, da det nye helse- og velferdsprosjektet ble startet opp.

Playstation, snakkende pilledispensere og elektroniske døråpnere kan om få år være en del av hverdagen for alle som trenger det. Trådløst internett på sykehjemmet er allerede i ferd med å bli et folkekrav.

Ny teknologi står helt sentralt i et nytt svensk-norsk helse- og velferdsprosjekt, som skal  peke ut retningen for morgendagens omsorgstjenester.

En bedre hverdag

Hovedprosjektleder er Marit Heiberg hos Kunnskapsbyen Lillestrøm. Tirsdag 26. januar ønsket hun de norske prosjektansvarlige fra kommuner, sykehus og høgskoler velkommen til oppstartsmøte for det store helse- og velferdsprosjektet.

– Vi skal ta i bruk ny velferdsteknologi som kan gi eldre og deres pårørende en bedre hverdag. Dette kan være enkle ting som automatisk lystenning på soverommet, som viser veien til badet når du våkner om natta. Eller det kan være å ta i bruk Playstation til å spille bowling, eller andre typer aktivitetsspill, som holder deg i form, forteller Heiberg.

Mange deltakere              

Det treårige prosjektet, som er blitt til gjennom Interreg Sverige-Norge, har fått navnet SOL (en forkortelse for «Support Quality of Life»). Deltakerne kommer fra Värmland, Hedmark og Akershus:

 • Kunnskapsbyen Lillestrøm (hovedprosjektleder)
 • Skedsmo kommune
 • Fet kommune
 • Sørum kommune
 • Rælingen kommune
 • Aurskog-Høland kommune
 • Lørenskog kommune
 • Samhandlingskontoret Nedre Romerike
 • Digitale Gardermoen
 • Ringsaker kommune
 • Terningen nettverk
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Akershus universitetssykehus (Ahus)
 • Karlstad kommun
 • Arvika kommun
 • Hammarö kommun
 • Landstinget i Värmland