Back

Interreg-samling på Eidsverket

Styringskomiteen for lnterreg Sverige-Norge delområde Indre Skandinavia, møttes i forrige uke på det ærverdig godset Eidsverket, på Bjørkelangen i Aurskog-Høland kommune.

På møtet deltok (fra venstre) Anne Karin Torp Adolfsen (Fylkesråd i Hedmark fylkeskommune og ordfører i Styringskomiteen), Kurt Podgorski (Region Dalarna og viseordfører i Styringskomiteen), Olav Moe (repr. Styringskomiteen Østfold fylkeskommune), Maud Nässén (adm. Länsstyrelsen i Jämtlands län), Eric Boo (adm. Region Dalarna), Helge Thommassen (repr. styringskomiteen Hedmark fylkeskommune) og Gunnar Melgaard (vararepr. styringskomiteen Akershus fylkeskommune).

Fra Kunnskapsbyen Lillestrøm var også OREEC-direktør Jan Cartsten Gjerløw og prosjektleder Daniel Bügel invitert, for å orientere om Interreg-prosjektet Green Drive Region. Dette treårige prosjektet, som startet 1. juli 2015, arbeider på tvers av landegrensene for å redusere bruken av fossilt drivstoff i veitrafikken.

I forbindelse med Green Drive Region-orienteringen, fikk styringskomiteens representanter fra Akershus, Hedmark, Østfold, Värmland, Dalarna og Gävleborg også anledning til å prøve ut ulike fossilfrie kjøretøy – med både to og fire hjul. Styringskomiteen fikk teste hydrogenbil, elektrisk bil og elektriske sykler. Og responsen var entydig positiv!

Godset Eidsverket, som er restaurert og omgjort til et flott kurs- og konferansested, har en historie som strekker seg tilbake til 1764. På 1800-tallet var dette et betydelige industrisenter på Østlandet, med drift av bergverk, glassverk, spikerverk, bomullsspinneri, ljåsmie, mølle, sagbruk og kraftverk.