Back

Kreativ dugnad for en smartere by

Her ser du næringsdrivende, kommuneledere og forskere samlet til en felles dugnad for å klargjøre Lillestrøm for det smarte skiftet.

– Vi er allerede godt i gang med å utvikle en kompetanseklynge for digitalisering og innovasjon, forteller Kunnskapsbyens prosjektleder Ine Foss.

– Kunnskapsbyen Lillestrøm mener det vil kreve aktive pådrivere og et forpliktende samarbeid mellom partnere for å få dette til. Vi har derfor tatt initiativ til å koble forskningsinstitusjonene på Kjeller og et utvalg innovative bedrifter i regionen som motorer sammen med kommunene, i utviklingen av en kompetanseklynge for digitalisering og innovasjon, sier Kunnskapsbyens prosjektleder Ine Foss.

Gjennom de to siste årene har det vært arbeidet strategisk med å synliggjøre et felles målbilde av hva Lillestrøm kan bli. Det er utviklet en visjon: «Lillestrøm Tett på verden» og arbeidet med å etablere kompetanseklyngen er også godt i gang, forteller Foss.

Konkrete arbeidsoppgaver
Etter fire innledende klyngemøter, inviterte Kunnskapsbyen til en kreativ workshop kalt «Lillestrøm Kreaton 2018».

Hjemmelaget er aller best, mener trioen Trine Ullereng, Espen Westgaard og Marit Heiberg.

– Vi ønsker å utvikle et smartere og tryggere samfunn ved å forenkle, fornye og forbedre hverdagen for innbyggere og de som driver næring – ikke minst gjennom å tiltrekke attraktiv arbeidskraft og rett kompetanse. Da trenger vi et tydelig bilde av hva Lillestrøm regionen faktisk kan tilby og hva vi ønsker å være.

Engasjementet er stort og det mangler ikke på smarte ideer. Dette er noen av forslagene som kom opp:
• nye smarte energiløsninger
• smart søppel/avfallshåndtering
• smart vann og avløpshåndtering
• smart belysning for å trygge offentlige byrom
• real-time trafikk- og parkeringsinformasjon
• bookingportal for servicetilbud og innbyggertjenester
• dronelevering i bykjernen
• rullende fortau
• selvkjørende kollektivtransport, bybane
• nye, kollektive boligformer med felles servicetilbud for beboerne
• bilkollektiv, nabobilording og hub for el-biler
• klimavennlige, bærekraftige og smarte signalbygg
• brygge, strand og badeplass ved Nitelva

Lillestrømbankens Siri Berggreen, her sammen med Thomas Rem (t.v.) og Håvard Wiik, ser mange spennende utviklingsrom for byen.

Ser ti år fram i tid
– Samlingen tok utgangspunkt i Lillestrøm-visjonen «Tett på verden», med et mål om å kartlegge mulighetene som ligger i utviklingen av en digital og smartere Lillestrøm by, forteller Ine Foss.

Det ble diskutert ulike fremtidsscenarier om hvordan vi ønsker at regionen skal utvikle seg de neste ti årene. Deltakerne jobbet frem ulike konsepter rundt tre sentrale problemstillinger:

  • Hvordan bygger vi en identitet som innbyggerne vil være stolte av?
  • Hvordan skal vi møte innbyggernes behov for informasjon om «hva som skjer i Lillestrøm»?
  • Hva skal til for at Lillestrøm kan bli mer attraktiv for næringslivsaktører og investorer, og tiltrekke seg relevant høyere kompetanse?
Kristin Uvaag Tufte i Business Lillestrøm mener det er mulig å skape nye, smarte løsninger gjennom et tettere samarbeid mellom næringsliv, forskning og offentlig virksomhet. Foto: Evry

Store ambisjoner
Kreaton-prosessen var et ledd i å operasjonalisere visjonen, og videreføre arbeidet med å etablere en kompetanseklynge for digitalisering og innovasjon.

– Vi ønsker å utvikle dette til en regional klynge, under Arena-programmet til Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd på sikt. Klyngen skal utvikle innovative digitale miljøer, smartere samfunn, bærekraftig by- og næringsutvikling, forteller hun.

Dette arbeidet vil være innspill til Skedsmo kommunes egen utredning i kommuneplanarbeidet om «Smarte Skedsmo». Kompetanseklyngen vil involvere sentrale aktører inn i et mer forpliktende samarbeid som skal fokusere på innsatsområder som bidrar til «det smarte skiftet».

– Vi skal tydeliggjøre et budskap for omdømmebygging og profilering. Klyngen vil også identifisere samarbeidsprosjekter som kan stimulere til intraprenørskap, vekst, innovasjon og nyskapning, sier Ine Foss.