Back

Tar «virtual reality» inn i flytårnet

Neste år vil flyene som lander og tar av fra Røst bli dirigert fra en tårntjeneste som fysisk befinner seg i Bodø – 100 kilometer unna flyplassen lengst ut i Lofoten.

Blir fjernstyrt: Røst lufthavn vil være den første som får fjernstyrte tårntjenester. Foto: Ørjan Arntsen, Avinor
Blir fjernstyrt: Røst lufthavn vil være den første som får fjernstyrte tårntjenester. Foto: Ørjan Arntsen, Avinor

– Tårnløsningen er for så vidt basert på kjent teknologi. Det unike med systemet er måten det er satt sammen på, forteller prosjektoppfølger Bjørn Olav Bakka hos Kongsberg Defence & Aerospace på Kjeller.
Avinor har inngår en kontrakt om å ta i bruk VR-teknologien ved 15 flyplasser. Leveransen som er verdt 400 millioner kroner, er basert på teknologi utviklet av Kongsberg Defence & Aerospace.

Kongsberg er hovedleverandør av den nye løsningen som Avinor skal ta i bruk ved minst 15 flyplasser. Kongsberg Defence & Aerospace har inngått et samarbeid om leveransen med Indra Navia, som har levert løsninger for tårntjenester til verdens største flyplasser. De to selskapene har, i forbindelse med Avinor-kontrakten, etablert partnerskapet Ninox Remote Tower System.

Så langt øyet kan se
Ninox-systemet er bygget opp rundt et roterende kamera som tar så skarpe bilder at det fanger opp alle detaljer som et menneskeøye kan se på én kilometers avstand. Dette gjenskapes i et 360 graders sammenhengende satt sammen av 30.000 smale bildestolper, som hver representerer et 28 cm bred utsnitt målt i én kilometers omkrets rundt den virtuelle tårnplasseringen. Tårntjenesten benytter sensorteknologi som opprinnelig ble utviklet til Pingvin-missilet.
Selve tårnsenteret skal ligge i Bodø. Senteret skal være klart i 2017. Det nye tårnsenteret vil kunne håndtere opptil 15 lufthavner med lokal flygeinformasjonstjeneste (AFIS). Røst lufthavn blir den første fjernstyrte flyplassen. Deretter følger Mehamn, Hasvik, Værøy og Berlevåg.

Får bedre sikkerhet
Til tross for at Ninox-systemet er fjernstyrt, så vil det ikke svekke sikkerheten ved flyplassene, understreker Bakka.
– Det vil tvert imot gi muligheter for å legge inn flere sikkerhetsparametere, påpeker han.
Han mener Ninox-systemet vil fungere minst like bra som en lokal tårntjeneste, ettersom Ninox også kan utvide tårnobservasjonen ved å legge ekstra informasjon direkte inn i bildet. I tillegg vil systemet være mindre sårbart enn en lokal tårntjeneste som ofte er avhengig av svært begrensede personellressurser.
– Med Ninox vil én flyveleder kunne håndtere tre småflyplasser. Flere flyvelederne i større enheter vil dessuten sørge for at flyveledertjenesten vil være mindre utsatt i forhold til sykdom, sier han.

Lukter eksportmuligheter
Virtuelle kontrolltårn kan også bli en norsk eksportnæring. Kongsberg Defence & Aerospace har allerede opplevd stor internasjonal interesse for den fjernstyrte tårntjenester.
– Vi har hatt en rekke besøk, både fra andre land i Europa, Amerika og Australia, opplyser Bakka.
Ved bygging av nye flyplasser er det nemlig store konstruksjonsmessige fordeler ved den norske Ninox-systemet.
– Flyplassutbyggerne slipper å sette opp store kontrolltårn. Ninox eliminerer behovet for dette, forklarer Bjørn Olav Bakka.