Back

Datek og Nemko samarbeider om cybersikkerhet

Datek Next går sammen med Nemko om å tilby tjenester som vil øke cybersikkerheten for IoT, eller eller «tingenes internett».

De to selskapene har i lengre tid sett utfordringer rundt cybersikkerhet både hos produsenter og blant brukere av oppkoblede produkter. Spesialistselskapet innen produkt- og systemutvikling, Datek Next, test- og sikkerhetsselskapet Nemko går derfor sammen for å øke bevisstheten rundt sikkerhet.

– Vi ser en stor verdi for kunden med dette samarbeidet. Fabrikanter og utviklere får en sømløs tjeneste fra planleggings- og designfasen til markedsadgang. Denne tjenesten vil ivareta sikkerhet på en enkel og effektiv måte, sier Per Berg, daglig leder Datek Next.

Tjenestene som Nemko og Datek Next vil tilby er komplementære og uavhengige. Datek Next leverer primært kompetanse innen utvikling av sikre produkter og systemer som møter relevante krav. Datek var først ute med sikkerhetssertifisering for IoT-produkt.

Datek Next leverer ikke sertifiseringstjenester, men bistår kunder med sin spisskompetanse slik at kundenes produkter tilfredsstiller kravene for god sikkerhet i henhold til bransjestandard innen Cyber Security. Nemko leverer primært tjenester som produktevaluering og sertifiseringer opp mot standarder og regulatoriske krav nasjonalt og internasjonalt, som en uavhengig tredjepart.

– Vi er veldig fornøyde med å samarbeide med Datek Next for å gi nåværende og fremtidige kunder en effektiv måte å kvalifisere produktene deres på, sier Per Ove Øyberg, Group President & CEO Nemko.