Back

Åpner Romerike for utslippsfrie lastebiler

Grønn næringsutvikling basert på grønn mobilitet

Prosjektgruppen i «Grønn næringsutvikling basert på grønn mobilitet» samlet til sitt første fysiske møte hos Kunnskapsbyen.

Etablering av energistasjoner med hydrogen, strøm og biogass er en forutsetning for en omlegging til utslippsfri transport på Romerike

Dette er bakgrunnen for at Kunnskapsbyen har tatt initiativ til prosjektet «Grønn næringsutvikling basert på grønn mobilitet». En av hovedoppgaven i prosjektet er å finne frem til egnede tomter for stasjonsetablering

Prosjektet har et sterkt partnerskap bestående av

 • Kunnskapsbyen Lillestrøm
 • Akershus Energi
 • Avinor
 • Norsk Hydrogenforum
 • Cirkle K
 • Skedsmo Bud&Vare
 • Evig Grønn
 • NRVA
 • Everfuel
 • St1
 • Eidsvoll kommune
 • Ullensaker kommune
 • Lillestrøm kommune
sjømatsenteret på Gardermoen
Deltakerkommunene i prosjektet har tidligere vært på befaring i næringsparken på Gardermoen, her utenfor verdens største sjømatsenter til 800 millioner kroner. Det er Oslo Airport City som bygger ut anlegget som er på hele 40.000 kvadratmeter.

I tillegg er også ROAF, Oslo kommune, Osloregionen og Østlandssamarbeidet knyttet til prosjektet som samarbeidspartnere.

På sitt første fysiske møte i Kunnskapsbyens Hus 1. mars ble blant annet Transportøkonomisk institutt (TØI) sin stoppmønsteranalyse for lastebiler presentert. Analysen er utarbeidet for Grønt landtransportprogram og Statens vegvesen.

Som en del av denne analysen er det også utarbeidet et nyttig kartgrunnlag til bruk for videre analyse av egnede områder for energistasjoner. Kartet viser blant annet at Gardermoen er et av de hyppig brukte stoppestedene.

– Kartgrunnlaget støtter opp om vår oppfatning om at området rundt næringsparken på Gardermoen skiller seg ut som en åpenbar lokalitet for en energistasjon, sier prosjektleder Jon Eriksen i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Foruten næringsparken på Gardermoen som et naturlig knutepunkt, er det viktig å få etablert en slik infrastruktur i tilknytning til døgnhvileplassene i Eidsvoll. Med sine mange logistikkselskaper og nærheten til Oslo er det naturlig å jobbe for etablering av en slik energistasjon også i Lillestrøm.

I det videre arbeidet vil transportørene, drivstoffleverandørene og kommunene samarbeide om å finne frem til de best egnede områdene for energistasjoner som kan tilby hydrogen, strøm og biogass for nyttekjøretøyer.