Back

Batterinettverk møter internasjonale behov

Batterilabben hos IFE

Deltakerne i Romerike batterinettverk på omvisning i batterilabben hos IFE – Institutt for energiteknikk på Kjeller.  

Romerike batterinettverk har alle forutsetninger til å skape nye og bærekraftige løsninger for gjenbruk av høyenergibatterier. Søknad til Innovasjon Norge er allerede sendt.

Fra en sped start blant noen få batteribedrifter som ønsker å komme i kontakt med IFE i fjor vår, har batterinettverket i løpet av kort tid vokst til å omfatte 17 medlemsbedrifter i Kunnskapsbyen Lillestrøm. 

– Vi fikk et oppstartstilskudd på 250.000 kroner fra Lillestrøm kommune, som er blitt brukt svært godt. Nå er vi klare til å løfte aktiviteten opp på et nytt nivå. Vi har søkt Innovasjon Norge om å få etablere oss med et bedriftsnettverk for gjenbruk av høyenergibatterier fra elbiler, forteller Marit Heiberg, prosjektleder i Kunnskapsbyen. 

Slike store, brukte elbilbatterier som Stene Recycling tar imot, har fortsatt enorm lagringskapasitet, selv om de har mistet 20 eller 30 prosent av sin opprinnelige lagringskapasitet. På bildet: Jonny Kurt Pettersen (Fagskolen i Viken), Alexander Fagerland og Jon Emil Furuseth (begge Stena Recycling) og Inger-Lise Melby Nøstvik i Kunnskapsbyen.

Å la være å utnytte batterienes «second life» karakteriserer hun som et enormt sløseri. Batterier vil etter mange års bruk gjerne ha minst 70 prosent av sin opprinnelig kapasitet. Da kan de fortsatt ha stor verdi som stasjonære strømlagre for næringsbygg eller boliger i lang tid fremover. Brukte batterier vil bli billigere enn nye, når det skapes et marked for dette.

Systemkrav stanser gjenbruk

Det er først når batteriene er degradert ned mot 40 prosent det ansees at de har nådd «end of life» – og er klare for gjenvinning, forklarer Heiberg.

– Vi kan ikke «hugge opp» batterier som fortsatt har en stor restverdi. Men det gjør vi i Norge i dag, forteller hun.

En av årsakene til dette er at det ikke finnes sertifiseringsordninger for gjenbruk av batterier. Hun understreker at dette må på plass dersom vi skal klare å utnytte brukte batterier i stor skala.

– Elbilbatterier kan gjøre en god jobb på mange områder, i stasjonære batteribanker. Dette er særlig aktuelt i årene fremover, med stadig større behov for å utnytte uregulerbare energikilder fra sol og vind.

Sertifisering av brukte batterier

En kommersiell gjenbruk av brukte batteriene forutsetter at produktene kan anvendes i trygge rammer, med anerkjent sertifisering. Per i dag finnes det ikke sertifiseringsordninger for batteriet som er eldre enn en halvt år.

Nemko og IFE er sentrale partnere i batterinettverket når det skal utformes universelt sertifiserte løsninger for gjenbruk av batterier.
Bygging av nye batterifabrikker har stor oppmerksomhet både i Norge og resten av verden. Foreløpig er det liten interesse rundt gjenbruk av elbilbatterier. Brukte batterier ansees som et avfallsproblem, der gjenvinning er den mest sentrale utfordringen.

Romerike batterinettverk vil utvikle løsninger som kan utnytte batteriene lenger – og utsette gjenvinningsbehovet i mange år.

Et tidsvindu som må brukes

I en effektiv, sirkulær økonomi må også muligheten for gjenbruk utnyttes. Med en økende andel eldre elbiler, er Norge det første landet som vil møte utfordringen med store mengder brukte elbilbatterier som skal kasseres.

Elbilboomen har gitt Norge en unik mulighet til å bli best i verden på «second life» batterier.

– Dette er en gyllen mulighet til å utvikle gjenbruksløsninger som andre land kan ta i bruk når de skal begynne å avskilte de eldste kjøretøyene i sine elbilflåter. I Norge har vi nå et lite tidsvindu der vi kan være i forkant og utvikle gjenbruksløsninger som resten av verden kan ta i bruk etter oss, sier Kunnskapsbyens prosjektleder.

Behov for billig strømlagring

– Behovet for rimelig strømlagring er kraftig økende og vi ser allerede at markedet for store, billige energilager vil bli enormt, påpeker Heiberg.

Det som er avgjørende nå, understreker hun, er å sørge for at batterinettverket får status som bedriftsnettverk hos Innovasjon Norge.-
– Da kan vi virkelig komme i gang med test- og sertifiseringsløpet, sier hun.