Back

Traff blink hos mobilitetssjefen i Avinor

Jon Eriksen, Amy Løken-Erichsen, Inger-Lise M. Nøstvik

Amy Løken-Erichsen i Avinor sa ja til et samarbeid med Jon Eriksen og Inger-Lise M. Nøstvik i Kunnskapsbyen. Det har hun ikke angret på.

Prosjektsamarbeidet om en omlegging til utslippsfri transport på Romerike har vært en øyeåpner for Amy Løken-Erichsen hos Avinor.

– Det har hjulpet oss til å lande en tydeligere ambisjon for våre tyngre kjøretøyer, forteller Løken-Erichsen, som er kommersiell leder for mobilitet og eiendom i Avinor.

Hun legger ikke skjul på at Avinor var spent på hva de kunne få ut av å slutte seg til Kunnskapsbyen Lillestrøm i prosjektgruppen for «Grønn næringsutvikling basert på grønn mobilitet». Men Avinor valgte å gå inn i samarbeidet med et åpent sinn – og har fått belønning for det.

– Det har vært et morsomt og spennende prosjekt å være med på. Det var her reisen vår begynte og det har i høyeste grad være et relevant mobilitetsprosjekt for oss – og jeg tror vi vil lykkes, sier mobilitetssjefen.

Sentral logistikkaktør

En av hovedoppgaven i prosjektet er å finne frem til egnede tomter for etablering av energistasjoner for utslippsfrie nyttekjøretøy. Prosjektet har et sterkt partnerskap. I tillegg til Avinor og Kunnskapsbyen, består det av energivirksomheter, transportører og sentrale kommuner langs E6.

Avinor har store arealer ved hovedflyplassen. Gardermoen sør, som ligger midt i smørøyet mellom E6, E16 og OSL, er et betydelig trafikknutepunkt.

– Når det gjelder hva vi kan bidra med i forhold til behovet for eiendom og arealer, ser vi at vi må ta en tydelig rolle. Det er helt avgjørende for oss å få tilbakemelding fra markedet til å utvikle  prosjektet videre. For Avinor er det viktig å ivareta både samfunnsaktøransvaret og lønnsomhet, påpeker Løken-Erichsen.

Bygger nettverk

For Avinor har det vært viktig å få en bred oversikt over behovet hos logostikkvirksomhetene og servicetilbudet tilknyttet stasjonene.

Å bli kjent med andre aktører i verdikjeden har vært gull verdt for Avinors mobilitetssjef.

– Dette har være et læringsprosjekt som vi også vil ha nytte av ved våre øvrige flyplasser, sier hun.

Les mer om prosjektet her: Åpner Romerike for utslippsfrie lastebiler