Back

Hentet elbil-inspirasjon på Nebbenes

Åpningen av verdens største hurtigladestasjon ved Nebbenes Kro har gitt en hyggelig økning i antall gjester til spisestedet.

Kristina Dersjö fra Region Värmland som er prosjektleder i Green Drive Region, benyttet muligheten til å prøvekjøre Kunnskapsbyens nye hydrogenbil.
Kristina Dersjö fra Region Värmland som er prosjektleder i Green Drive Region, benyttet muligheten til å prøvekjøre Kunnskapsbyens nye hydrogenbil.

Det fortalte daglig leder Morten Østnor ved Nebbenes Nordgående Kro, da prosjektlederne i det norsk-svenske samarbeidet Green Drive Region møttes i Eidsvoll.
En befaring av hurtigladeparken innledet samlingen i prosjektet, som arbeider på tvers av landegrensene for å redusere bruken av fossilt drivstoff i veitrafikken – blant annet gjennom å etablere bedre lademuligheter langs hovedveiene.

Ladetrafikken øker
For Nebbenes Kro var det ambisjonen om å få flere spisegjester til å stoppe som lå bak initiativet om å få etablert en attraktiv ladeinfrastruktur på stedet.
– Vi opplevde at alle elbilene på E6 kjørte forbi oss. Derfor kontaktet vi Tesla og Fortum, som begge var positive til å bygge ladestasjoner her, forteller Østnor.
Per i dag er det satt opp 24 hurtigladere og fire semihurtigladere på plassen rette utenfor kroa – som også har god plass til å utvide anlegget. På det meste har det vært 180 Teslaer innom på et døgn. Morten Østnor har også sett en klar økning i bruken av Fortum-laderne.
– Antall ladesesjoner på Fortum-anlegget har økt fra 120 til 190 per uke, opplyser han.
De siste ukene har Nebbenes hatt besøk av Opel-representanter, som har drevet testkjøring av den nye langdistanse-elbilen Ampera-e.

Åpen for hydrogensatsing
Prosjektgruppen var samlet på Eidsvoll blant annet for å lage en forstudie om hydrogen i Green Drive Region. Dette er et område med et stort potensial for produksjon av hydrogen fra fornybare energikilder.
Anskaffelsen av hydrogenbilen til Kunnskapsbyen Lillestrøm er en del av prosjektets arbeidspakke på hydrogen.
– I forlengelsen av dette vil vi også utarbeide en anbefaling på hydrogenfylleinfrastruktur som kan binde sammen Norge og Sverige, forteller den norske prosjektlederen Daniel Bügel, hos Kunnskapsbyen Lillestrøm.
Nebbenes Kro er også positive dette.
– Vi stiller gjerne plass til rådighet for en hydrogenstasjon, lover Morten Østnor.

Det EU-finansierte transportprosjektet Green Drive Region er en del av Interreg Sverige-Norge-programmet. Region Värmland leder prosjektet, med Kunnskapsbyen Lillestrøm, Region Dalarna, Region Gävleborg og Energiråd Innlandet i sentrale roller.