Back

Et referansebygg i massivtre

Bjørkelangen skole er i ferd med å reise seg. Det flotte trebygget, som også benytter bioenergi og solenergi, blir et praktprosjekt som mange andre kan lære av.

Skolebygget vekker oppsikt langt utenfor kommunen. Prosjektleder Wenche I. S. Høye fra Tretorget er begeistret og mener bygge kan bli en attraksjon som hele grenseregionen kan ta lærdom av.

Ordfører Roger Evjen og Aurskog-Høland kommune får skryt av Wenche I. S. Høye fra Tretorget og Trine Kopstad Berentsen i Kunnskapsbyen Lillestrøm, for sin satsing på trebygg og fornybar energi.
Ordfører Roger Evjen og Aurskog-Høland kommune får skryt av Wenche I. S. Høye fra Tretorget og Trine Kopstad Berentsen i Kunnskapsbyen Lillestrøm, for sin satsing på trebygg og fornybar energi.

– Jeg håper dette kan bli et referansebygg. Bjørkelangen skole kan bli et strålende visningsbygg for massivtre på Østlandet, sa Høye, da hun besøkte det forrige kommunestyremøte sammen med prosjektleder Trine Kopstad Berentsen i Kunnskapsbyen Lillestrøm.
Høye og Berentsen deltok på møtet for å orienterte lokalpolitikerne om arbeidet i det svensk-norske Interreg-prosjektet ecoINSIDE, som Aurskog-Høland kommunen deltar i.

Bygger raskere med tre
Jens-Kristian Waaler, som er kommunens prosjektleder, forteller at den en nye 1-10 skolen vil ha et totalareal på 13.500 kvm, medregnet en kultursal, lokaler for kulturskole, administrasjonsdel, SFO og en flerbrukshall.
– Det skal brukes trevirke både i bærende konstruksjoner, på flater utvendig og innvendig kledningspanel og spilekledning, forteller Waaler.
Han påpeker at tre er det mest klimavennlige byggematerialet, og at det er et fornybart råstoff.
– Vi oppnår kortere byggetid enn tradisjonelt betongbygg, og får et godt inneklima. Ved bruk av tre i stedet for stål, betong og gips, får vi et vedlikeholdsvennlig bygg som også medfører et lavere CO2-utslipp, sier han.

Har ambisiøse mål

Oppføringen av nye Bjørkelangen skole, som bygges i massivtre, følges nøye av fagansvarlig skogbruk Stian Sandbekkbråten (t.v.), prosjektleder Jens-Kristian Waaler og miljøvernrådgiver Ole-Christian Østreng i Aurskog-Høland kommune.
Oppføringen av nye Bjørkelangen skole, som bygges i massivtre, følges nøye av fagansvarlig skogbruk Stian Sandbekkbråten (t.v.), prosjektleder Jens-Kristian Waaler og miljøvernrådgiver Ole-Christian Østreng i Aurskog-Høland kommune.

For Aurskog-Høland kommune er det et mål å stimulere til høy avvirkning og økt bruk av lokalt trevirke for å skape lokal næring og arbeidsplasser. Foreløpig er det ingen nasjonale produsenter av bygg i massivtre.
– Vi er en skogkommune, ønsker å vise ansvarlighet hva angår miljø og klima, og da bør vi som kommune legge til rette for å bygge med tre. Skal vi ha noe som helst håp om å få i gang massivtreproduksjon i Norge, må det bygges mer i tre i og med volumet må opp før det kan etableres produksjon av eksempelvis massivtre i Norge. Hvis ikke vil ingen tørre å satse på dette. I Aurskog-Høland ønsker vi å øke andelen av tre i alle kommunale bygg. Kommunen vil legge til rette for energieffektive og klimavennlige løsninger, forteller Aurskog-Hølands miljøvernrådgiver Ole-Christian Østreng.
Trebygget vil produsere egen strøm fra solceller på taker og nærvarme fra solfangere og et nærbioenergianlegg basert på skogsflis.
– Solenergi og massivtre er tiltak som passer godt med våre ambisiøse mål i klimaplanen som sier at vi skal redusere klimagassutslipp og bruke lokal fornybar energi, påpeker Østreng.

Satsing på bioenergi

Bjørkelangen skole får et lunt og godt innemiljø, ikke minst ved hjelp av kortreist biovarme fra dette anlegget, bak Stian Sandbekkbråten som er fagansvarlig for skogbruk i Aurskog-Høland.
Bjørkelangen skole får et lunt og godt innemiljø, ikke minst ved hjelp av kortreist biovarme fra dette anlegget, bak Stian Sandbekkbråten som er fagansvarlig for skogbruk i Aurskog-Høland.

Bruke av mindreverdig virke til lokal flisfyring er med å underbygge et næringsgrunnlag for skognæringen i kommunen, mener Stian Sandbekkbråten som er fagansvarlig for skogbruk i Aurskog-Høland.
– Bruk av flis for å dekke kommunens varmebehov er med på å skape inntekter og omsetning for en hel kjede av lokale leverandører, sier han.
Foreløpig er det bygget fem biovarmeanlegg som selger varme i kommunen. Neste år kommer det to til. Ved utgangen av 2017 vil det være etablert seks bioenergianlegg med en samlet varmekapasitet på nærmere 8 MW og i tillegg er det en rekke mindre gårdsvarmeanlegg i kommunen.

Erfaringer å bygge på
Massivtre vil også bli brukt når kommunen setter i gang byggingen av Myrvang omsorgsboliger og aktivitetssenter.
– Det er positivt at kommunen har latt oss få prøve nye byggemåter, noe som har vært en klassereise både for oss og arkitekten. Det har vært en morsom og lærerik reise vi har fått være med på, sier Waaler.
Deltakelsen i Interreg-prosjektet ecoINSIDE har også bidratt til å heve kompetansen i kommunen.
– Aurskog-Høland har gått opp løypa for bruk av på bioenergi og sol i kommunale bygge. Vi håper at dette vil gi gode erfaringer som også kan brukes i framtidige bygg, sier miljøvernrådgiver Ole-Christian Østreng.