Back

Kandidater strømmer til styreportalen

Styreportalen Romerike

Partnerskapet bak Styreportalen Romerike samlet nesten 100 deltakere på lanseringseventet på Olagsagaard Hotel.

Nesten 100 deltakere var med på lanseringen av Styreportalen Romerike, som hadde kick-off på Olavsgaard Hotel 16. april.

Etableringen av en egen styreportal for Romerike skal gjøre det lettere å finne – og rekruttere – lokale talenter til styrerommene.

41 styrekandidater har allerede i løpet av første dag registrert seg på styreportal.kunnskapsbyen.no

– Vi er glade for den gode responsen og ønsker at flest mulig skal benytte denne tjenesten. Den skal være et tilbud til bedrifter og styrekandidater – helt uavhengig av medlemskap hos oss, påpeker daglig leder i Kunnskapsbyen Lillestrøm, Inger-Lise M. Nøstvik.

Målet med styreportalen er å bedre rekrutteringen til styrerommene på Romerike, ved å bygge opp en søkbar katalog over lokale fagpersoner. Den skal være et redskap for bedrifter som er på jakt etter bredere styrekompetanse og et større mangfold i styrene.

Godt verktøy

Anne Grethe Wirum, som statsautorisert revisor og partner i SLM Revisjon og leder av representantskapets valgkomite i Romerike Sparebank, ser dette som et godt redskap for å finne kandidater med rett kompetanse og erfaring.

– Styreportalen vil gi både valgkomiteer og bedrifter en bedre og mer effektiv mulighet til å søke etter styremedlemmer, sier hun.

Hun tror portalen kan bli et godt verktøy i jakten på en styresammensetning som ivaretar behovet for kompetanse og samfunnets krav til mangfold, bærekraft og kjønnsbalanse.

Samler Romerike

Styrekandidat-databasen for Romerike er etablert i samarbeid mellom Kunnskapsbyen Lillestrøm og Innovasjon Gardermoen. Målet er å bidra til å profesjonalisere styrearbeidet i regionens virksomheter. Formue, Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS og Kvikkere Hoder Rekruttering AS er sentrale samarbeidspartnere i styreportalsatsingen.

Kunnskapsbyen Lillestrøm kontrollerer ikke kandidatenes bakgrunn eller opplysningene de har oppgitt i databasen.

– Vi forutsetter at alle som skal hente inn nye styremedlemmer gjør egne vurderinger av kompetansen til styrekandidaten, sier Inger-Lise M. Nøstvik.