Back

Knallsuksess for nytt gründerprogram

Grunderboost

Fornøyde gründere ved veis ende, etter å ha gjennomført ti samlinger om entreprenørskap.

Gjennom Gründerboost-programmet har 12 lokale oppstartsbedrifter fått en super kick-start på forretningsidésatsingen sin.

Med finansiering fra Lillestrøm kommune og Romerike Sparebank har Business Lillestrøm kunnet tilby et omfattende entreprenørkurs i perioden 6. mars til 19. april.

Gründerne avsluttet kurset med å pitche sine forretningsideer for kommunen og banken.

Frister til gjentakelse

– Dette må vi finne penger til å gjøre igjen, sier Anette Gangnæs, daglig leder hos Business Lillestrøm.

Nå skal det gjøres en grundig evaluering av programmet. Men allerede nå kan hun si at dette har gitt svært gode resultater. – Deltakerne har skapt et godt nettverk seg imellom. Det har vært gledelig å se hvordan de har løftet hverandre, sier Gangnæs.

Basert på prinsippet om at entreprenørskap er et fag som kan læres, jar de i løpet av kurset fått utarbeide sin egen forretningsplan. De har også fått verdifull informasjon om finansiering og ulike støtteordninger. I tillegg har de fått et eget digitalt arbeidsverktøy og en håndbok for entreprenørskap, samt tilgang på mentorer og støttespillere.

God deltakermiks

Programmet er blitt ledet av rådgiver og partner i Entreprenerdy, Erlend Bang Abelsen. Han trekker frem den gode deltakermiksen i dette kurset.

– Det aller viktigste suksesskriteriet er å få samlet gode folk, slik Anette hos Business Lillestrøm har gjort.

Det har vært tydelig å se, her i Lillestrøm. Kursdeltakerne har virkelig greid å trigge hverandre, påpeker kurslederen. Sin egen rolle omtaler han beskjeden som kun en tilrettelegger: – Jeg har bare hjulpet dem igjennom programmet. Verdiene har de skapt selv. I tillegg fikk de med seg en veldig bra trening i presentasjon og kommunikasjon, med Bjørn Skovli i Oppover.