Back

NSI vant Næringslivsprisen Romerike

overrekkelse av næingslivsprisen

Johnny Bakken og Frode Bergheim hos Norsk Stanseindustri ble overrakt prisen av f.v. Remy Skogstrand (Innovasjon Gardermoen), Inger-Lise M. Nøstvik (Kunnskapsbyen Lillestrøm), Siri Berggreen (Romerike Sparebank) og ordfører Jørgen Vik (Lillestrøm kommune).

Norsk Stanseindustri – NSI er vinneren av Næringslivsprisen Romerike 2023. Prisvinnerne ble hedret under Lillestrømkonferansen.

 

Næringslivsprisen Romerike ble i år delt ut for første gang. Formålet med prisen er å skape økt bevissthet rundt bærekraft og FNs 17 bærekraftsmål, samt bidra til å høyne kunnskapen om den positive næringsutviklingen på Romerike.

Salgssjef Johnny Bakken og daglig leder Frode Bergheim takket for den gjeve prisen og for den store annerkjennelsen som Norsk Stanseindustri ble tildelt for sitt bærekraftsarbeid.

Positiv trippel bunnlinje

Juryen som bestod av Siri Berggreen (Romerike Sparebank), Remy Skogstrand (Innovasjon Gardermoen), Jørgen Vik (ordfører Lillestrøm kommune) og Inger-Lise M. Nøstvik (Kunnskapsbyen Lillestrøm) har i sin vurdering av de nominerte kandidatenes lagt stor vekt på bærekraft og en positiv trippel bunnlinje; på økonomi, miljø og sosial verdiskapning. I år har dessuten integrering blitt spesielt vektlagt.

I sin begrunnelse viste juryen til at Norsk Stanseindustris bærekraftsansvar strekker seg over mange områder og at bedriften er opptatt av å skape verdier ved å utnytte ressursene på en god måte. Dette omfatter både i produksjon, drift, arbeidsliv og i dagliglivet.

Startet som liten stansefabrikk

Norsk Stanseindustri har siden starten i 1990 vokst fra å være en liten stansefabrikk til å bli en av Norges største produsenter av produkter laget av plater i metall. Bedriften som holder til på Skedsmokorset, sysselsetter 30 mennesker. NSI har hatt et solid og økende økonomisk resultat over flere år.

Prisvinneren bruker så langt som mulig karbonnøytralt stål og 100 prosent resirkulerbart aluminium i produksjonen. Bedriften har en lærlingeordning og tilrettelegger også for arbeid for personer med varig tilretteleggingsbehov og behov for hospitering.