Back

Ny sjef for Akershus Energi Varme

Ida Falch er en dreven fjernvarmeentusiast. Nå overtar hun stafettpinnen som daglig leder etter Frank Sagvik, i Akershus Energi Varme.

Ved hjelp av kameraovervåking har Ida Falch full oversikt over flisfyringsanlegget til Akershus Energipark.

– Jeg kan bare ta med meg veska og gå. Her er alt i de beste hender. Driften vil fortsette som før, sier Sagvik.

Den nye sjefen, Ida Falch, har en mastergrad i energi og miljø fra NTNU og hun kjenner virksomheten godt. Etter å ha vært innleid rådgiver første gang i 2008, begynte hun på heltid i Akershus Energi Varme i 2018.

Frank Sagvik går inn i en nyopprettet stilling i Akershus Energi, som direktør for ny fornybar energi, med ansvar for forretningsområdene hydrogen, solenergi, datasentre og grønn infrastruktur.

Konsernet har utlyst åtte nye stillinger i forbindelse med denne nysatsningen.

Medspiller for hydrogen
Ida Falch er opptatt av å få fram at Akershus Energi Varme driver sirkulær økonomi i praksis.

– Vi driver varmeproduksjon fra flis og solfangeranlegget og sørger for varmegjenvinning fra kloakk, Snøporten i Lørenskog og – og kanskje om ikke altfor lenge – også hydrogenproduksjon.

Hun forteller at varmeselskapet vil være en nær samarbeidspartner inn mot Frank Sagviks nye ansvarsområde, blant annet for å realisere den nye hydrogensatsingen.

– Akershus Energi Varme vil være en viktig medspiller for å gjøre hydrogenproduksjonen lønnsom. Vi kan ta imot spillvarme fra hydrogenproduksjonen og bidra til å senke prisen på grønt hydrogen. Sånn sett kan du si at fjernvarmen kan være en fødselshjelper for den nye satsingen på hydrogen, sier hun.

Bærekraftig varmesystem
Virksomheten Akershus Energi Varme omfatter 14 årsverk som tar seg av drift og produksjon, marked, utbygging og administrasjon. Selskapet driver fjernvarmenettet i Lillestrøm, der Akershus Energipark og varmesentralen i Brogata er sentrale produksjonsstedene. Selskapet driver tilsvarene anlegg på Skedsmokorset, i Lørenskog, på Sørumsand og Årnes.

– Vi leverer fornybar varme og kjøling rett på døra til kundene, og skal være den fortrukne energileverandøren innfor våre områder, sier den nye varmesjefen.

Ida Falch er opptatt av å etablere smarte koblinger som kan utløse de bærekraftige løsningene vi trenger for å utvikle bærekraftige tettsteder. Fjernvarmen er i så måte et unikt energisystem, som kan nyttiggjøre seg ulike energiformer, understreker hun.

– Fjernvarme er et godt redskap for å fange energi som ellers ville gått til spille, påpeker Ida Falch.