Back

Nes satser på grønn industri

Nes kommune vil etablere et aksjeselskap for å utvikle en industriell symbiosepark på Esval, etter modell fra Skive kommune i Danmark.

Rådmann Jon Sverre Bråthen er klar til å starte jakten på lederkandidater til GreenLab.

Kommunestyret i Nes vedtok 4. februar å gå videre med planene om etablering av selskapet som blir hetende GreenLab Nes eller GreenLab Norway. Selskapet skal gi kommunen en grønnere bunnlinje og flere kompetansearbeidsplasser i et senter for industriell innovasjon og bærekraftig infrastruktur.

Modellen bak GreenLab er hentet fra danske Skive kommune og deres etablering av GreenLab Skive, som på få år har tiltrukket flere spennende virksomheter innen sirkulær økonomi.

Smart organisering
Gjennom å organisere dette i et AS vil selskapet kunne gå i direkte dialog med og gi tilbud til de rette aktørene om å etablere seg i miljøparken. I et AS er beslutningsveien kortere enn om dette ble organisert gjennom kommunen. Ved kommunal drift vil lov om offentlige anskaffelser og lov om ulovlig offentlig subsidiering komme i veien for en slik utvikling.

Som i Skive skal selskapet i Nes forestå langtidsutleie av tomter, sikre etablering av bedrifter som vil ha gjensidig nytte av hverandre, drifte fellestjenester og samhandle om kompetanse- og virksomhetsutvikling.

Ordfører Grete Sjøli, varaordfører Vivian Wahl og rådmann Jon Sverre Bråthen er alle svært fornøyde med vedtaket, som i tillegg til Arbeiderpartiet og Senterpartiets stemmer også fikk begeistret oppslutning fra Høyre.

Stort engasjement
– Det er veldig inspirerende å jobbe med Nes kommune og Esval miljøpark for tida, sier prosjektleder Marit Heiberg i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Heiberg forteller om et stort engasjement og vilje – både hos politikere og i administrasjonen – til å holde tempo og framdrift med å utvikle en industriell symbiosepark.

– Timingen er god, flere innovative selskaper er interessert i hva som skjer på Esval, sier hun.

Rådmannen går nå videre med å utlyse stillingen som prosjektleder/daglig leder av GreenLab.
Kommunestyret vedtok i samme møte å bruke deler av etterbruksfondet avsatt til drifting av deponiet, til videreutvikling av parken for å sette fart på avfallsrettet næringsvirksomhet. Han vil også gå i gang med å gjennomføre en interessentanalyse for å klargjøre aktuelle medeiere i aksjeselskapet.