Back

OREEC hyllet klimasmarte bedrifter

Skal Norge klare å møte klimautfordringene må næringslivet utvikle nye forretningsmodeller, basert på en sirkulær økonomi. OREEC løfter nå frem ti bedrifter i Oslo og Akershus som har klart dette.

Arrangementet på Scene 5 i Lillestrøm kultursenter markerte avslutningen av prosjektet «En sluttet sirkel».
Arrangementet på Scene 5 i Lillestrøm kultursenter markerte avslutningen av prosjektet «En sluttet sirkel».

De ti foregangsbedriftene, som har alle har tilpasset seg den sirkulær økonomien, er samlet i en ny brosjyre fra OREEC, som ble presentert på Lillestrøm kultursenter fredag.
Arrangementet markerte også avslutningen av prosjektet «En sluttet sirkel». Dette arbeidet har vært støttet av Akershus fylkeskommune gjennom det regionale innovasjonsprogrammet for Oslo og Akershus.
– Det er viktig for å få utløst et grønt skifte som kan skape et konkurransedyktig og fremtidsrettet næringsliv. Disse bedriftene som OREEC-brosjyren trekker frem kan bidra til det, påpeker Eirik Bøe (V) som leder hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune.

Lokalt og globalt
Fire av bedriftene – Ragn-Sells, Infinitum, Asker kommune og EGGS Design – fortalte om ulike utfordringer som de hadde funnet unike løsninger for. De viste at det er mulig å lage business av å satse på sirkulær økonomi.
Cecilie Lind, som er direktør for kvalitet og miljø Ragn-Sells la likevel ikke skjul på at det kan være krevende å jobbe med dette, for eksempel når det gjelder å jobbe med lange verdikjeder.
– Svikter et ledd blir det ingen sirkel, påpekte hun.

Bedriftene som OREEC-brosjyren trekker frem bidrar til å skape et konkurransedyktig og fremtidsrettet næringsliv, mener Eirik Bøe (V) som leder hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune.
Bedriftene som OREEC-brosjyren trekker frem bidrar til å skape et konkurransedyktig og fremtidsrettet næringsliv, mener Eirik Bøe (V) som leder hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune.

For å sette en ekstra spiss på arrangementet var også Monica Keaney fra tenketanken Sustania, invitert som hovedtaler. Hun skisserte bærekraftideer i et globalt perspektiv, med utgangspunkt i Sustanias ferske globale rapport – CITIES100. Den viser at byer rundt om i hele verden er godt i gang med innovative og progressive klimatiltak.
Blant de 100 byene har også Oslo fått plass. Ved å anvende offentlige anskaffelser for å fremme bruk av anleggsmaskiner med nullutslipp, går Oslo foran for å skape utslippsfrie byggeplasser basert på nullutslippsmaskiner.

Byene er nøkkelen
– Verdens byer produserer 70 prosent av klimagassutslippene på jorda. Det er derfor viktig å holde frem disse 100 byenes løsninger for en grønnere og mer rettferdig framtid, sier Keaney som er prosjektleder for CITIES100.
Hun ser OREECs eksempelsamling som en glimrende tiltak for å vise vei mot det samme målet som Sustania jobber for.
– Enhver «beste praksis» er nyttig. OREECs ti eksempelbedrifter kan være ekstra nyttige, fordi de antakelig vil være direkte overførbare til andre i den samme regionen. Samtidig er det også slik at muligheten til å lære noe komplett nytt kan komme fra noen langt unna, sier hun.
Keaney påpeker at de lokale tiltakene kan være lettere å overføre til andre, ettersom de sannsynligvis ikke krever tilpasning til en annen kultur eller samfunnsstruktur. I et globalt overføringsperspektiv vil det ofte være utfordringer knyttet til reguleringer, historie, demografi og fysisk utforming av byene.

Monica Keaney som er prosjektleder for den globale Sustania-rapporten CITIES100 ser klare fellestrekk med eksempelrapporten fra ti bedrifter i Oslo og Akershus, som er utarbeidet av OREECs prosjektleder Marianne Rist-Larsen Reime.
Monica Keaney som er prosjektleder for den globale Sustania-rapporten CITIES100 ser klare fellestrekk med eksempelrapporten fra ti bedrifter i Oslo og Akershus, som er utarbeidet av OREECs prosjektleder Marianne Rist-Larsen Reime.

Krav om kunnskapsdeling
– Hovedmålet til CITIES100 er å presentere god løsninger som andre byer kan lære av og tilpasse til sine lokale forhold. En av betingelsene vi stiller til alle i vår oversikt, er at de må forplikte seg til å dele sin kunnskap med andre byer, forteller hun.
Prosjektleder Marianne Rist-Larsen Reime som står bakOREEC-brosjyren, påpeker at samarbeid og nye partnerskap på tvers av bransjer og langs nye verdikjeder er nødvendig for utviklingen av den sirkulære økonomien.
Gjennom arbeidet med CITIS100 har Keaney fått oppleve på nært hold hvordan den innovative kunnskapsoverføringen skjer på tvers av både landegrenser og kontinenter.
– Vi vet gjennom evalueringen av Johannesburgs grønne obligasjoner at byer i Nord-Amerika har tatt kontakt med dem direkte, for å lære. Det er et godt eksempel på at den globale læringen like gjerne kan skje fra sør til nord, understreker hun.

OREECs brosjyre med innovative eksempler på sirkulær økonomi i Oslo og Akershus
Her finner du OREECs brosjyre med innovative eksempler på sirkulær økonomi i Oslo og Akershus.