Back

Ny kaptein på OREEC-skuta

Hun har bred ledererfaring fra frivillige sektor og det private næringsliv. Nå gleder Mali Hole Skogen seg til å lede OREEC.

– Jeg er en ekte teknologioptimist. Det er med stor respekt og ydmykhet for mennesker med høy teknologikompetanse jeg tar fatt på denne jobben.
– Klimaproblemer er min generasjon største ut fordring. Å få muligheten til å gå løs på denne oppgaven i OREEC, sammen med 85 teknologibedrifter i Osloregionen, blir vanvittig utfordrende og spennende, sier hun.

Fra det blide Sørland
Mali er sørlending. Hun vokste opp i Mandal og utmerket seg tidlige som leder. Hun var elevrådsleder på barneskolen, ungdomsskolen og på videregående. Som 18-åring ledet hun sin første landsdekkende organisasjon som generalsekretær i elevorganisasjonen.
Hun er også en aktiv dykker.
– Jeg er oppvokst ved kysten og alltid vært opptatt av livet i havet, forteller hun.
Det preget også utdanningsvalget hennes. Mali er utdannet fiskeribiolog, og skrev masteroppgave om bestandsendringer for kolmule under ulike klimaregimer. Hun har også bakgrunn WWF og avfallsbransjen – og har vært en del av ledergruppen til skipsreder Knut Kloster.

Nettverk med sterk skaperkraft
– Ser du noen rød tråd i din yrkesaktive karriere?
– Ja. Det må være at jeg har jobbet mye med å bygge opp og styrke organisasjoner. Humankapitalen er det viktigste organisasjoner besitter. Klarer du å bygge opp og å styrke den, kan du få til mye.
Nå har hun satt seg fore å utvikle en slagkraftig organisasjon for partnerne i OREEC.
– Tiden er inne for å bygge og styrke organisasjonen. Vi skal levere sterke resultater for partnerne våre – det er jobb nummer 1. Det er en oppgave jeg gleder med til å ta fatt på med begge hender – både nasjonalt og internasjonalt, sier hun.
Mali Hole Skogen viser til at OREEC står i en unik situasjon, der dyktige teknologibedrifter jobber sammen med ledende kunnskapsmiljøer.
– Slike kombinasjoner er et godt utgangspunkt for å drive næringsutvikling som kan bidra til å skape grønne arbeidsplasser, påpeker den nye OREEC-direktøren.

Unike muligheter for OREEC
Mali Hole Skogen liker å jobbe med organisering for å nå felles mål – og hun vil derfor prioritere å være tilgjengelig for OREEC-nettverket.
– For våre partnere vil jeg alltid være lett å få tak i, sier hun.
Hun er imponert over den innsatsen som er lagt for dagen for å samle Solenergiklygen.
– Det er gøy å se vi har lykkes så godt med solenergi. OREEC har mange muligheter foran seg. Jeg har tro at vi også områder som transport, bygg og sirkulær økonomi vil ha store muligheter framover, sier Mali Hole Skogen.