Back

Asplan Viak inntar regjeringskvartalet

Asplan Viak er en av partnerne i teamet bak forslaget «Adapt», som nå får æren av å utforme det nye regjeringskvartalet.

OREECs nestleder Bente Haukland Næss – her sammen med Oslos byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad, under OREECs årskonferanse – er mektig stolt over at Asplan Viak får være med å utforme det nye regjeringskvartalet.

Adapt ble før sommeren plukket ut som ett av to konsepter som gikk videre i konkurransen om regjeringskvartalet. Dette er noe av det det største og viktigste samfunnsoppdraget som arkitekter og rådgivere kan få.
Asplan Viak skal ha hovedansvaret for energi og miljø i arbeidet med det nye regjeringskvartalet.

OREEC- og Solenergiklynge-partner
OREECs nestleder Bente Haukland Næss, som er leder for miljø og samfunnsansvar i Asplan Viak, er utrolig stolt.
– Som Klimapartner, OREEC-partner, Solenergiklyngepartner og Næring for Klima-medlem er vi kjempestolte av tilliten vi har fått. Samtidig er vi også ydmyke for oppgaven. Her kreves kloke hoder for å ta gode, bærekraftige valg. Og slike hoder har vi heldigvis mange av i Asplan Viak, sier hun.
Administrerende direktør i Asplan Viak, Øyvind Mork er også mektig stolt på selskapets og sine medarbeiders vegne.
– Vi er ubeskrivelig stolt over å få bidra med vår rådgivningskompetanse i det som kanskje er vår tids viktigste samfunnsoppdrag, nemlig utformingen av det nye Regjeringskvartalet, uttaler Morsk til Asplan Viaks egen nettside.

Vil lage en byhage
Asplan Viak ser for seg en løsning for det nye regjeringskvartalet som bygger på prinsippet om en byhage. Sissel Engblom, seniorarkitekt og prosjektleder for Team Asplan Viak, beskriver dette som en inkluderende og trygg møteplass, som skal være en representativ attraksjon for hovedstaden.
Det nye Regjeringskvartalet vil etter planen bestå av sju bygg med til sammen 4.500 arbeidsplasser.

Prosjektgruppen bak Adapt består av Nordic Office of Architecture med Haptic Architects i samarbeid med COWI, Aas-Jakobsen, Ingeniør Per Rasmussen, Rambøll, SLA og Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter, Asplan Viak, Scenario, NIKU og Norsam.