Back

Forskerfrokost: Gir måling mening?

Utviklingen av avanserte sensorer kan gi oss kunnskap til å skape en tryggere hverdag. Samarbeid på tvers av forskningsmiljøene kan åpne uante muligheter.

Dette er temaet for Forskerfrokosten 13. oktober, i Kunnskapsbyens Hus. Her møter du Kjersti Tørnkvist (NILU), Christian Schöpke (IFE), Jarle Gran (Justervesenet) og Atle Skaugen (FFI), som har hver sin tilnærming til dette.

Ved hjelp av ny sensorteknologi kan vi samle inn enorme mengder med data fra omgivelsene våre. Vi kan hente inn detaljerte målinger av forekomster og kvalitet, enten det gjelder luft, vann, geologi eller energi, for å nevne noe.
Målinger kan forutsi uønskede hendelser. I praktisk bruk kan dette forebygge skader og ulykker – og skape bedre klima og livsbetingelser for mennesker.

Forskningsinstituttene på Kjeller har høykompetente forskere og spesialiserte testlaber som prøver ut og utvikler ny teknologi. Klarer vi å utvikle et enda bedre samarbeid over instituttgjerdene kan vi trolig se fram til å høste enda større gevinster.

Bli med på forskerfrokost og møt andre forskere!
Kanskje har nettopp du en idé du vil teste ut?

Foto: WallpaperUP – © 2017 – The image sharing network