Back

Begeistringstur for næringsmeglere

Nå har også hovedstadens næringsmeglere fått øynene opp for at Lillestrøm er fantastisk godt egnet for kunnskapsbasert næringsliv.

Ordfører Ole Jacob Flæten presenterte hovedtrekkene i utviklingen av Lillestrøm.

Responsen har vært over all forventning etter at 15 næringsmeglere ble invitert med på en inspirasjonsdag for å se hva Lillestrøm har å by på.

Tilbakemeldingene er svært gode, både på Lillestrøm som by og kommunens tilnærming til utbyggingsprosjekter.

Kunnskapsbyens prosjektleder Kristin Uvaag Tufte er overveldet over de gode tilbakemeldingene som Lillestrøm Eiendomsforum har fått etter arrangementet. Etter et par dager ble hun også kontaktet av en deltakerne – på vegne av to interessenter. De vil gjerne se på muligheten for å bygge og åpne butikker i sentrum av Lillestrøm.

Nærkontakt med byen
Inspirasjonsmøtet for næringsmeglerne kom i stand i kjølvannet av en næringsanalyse som Kunnskapsbyen gjennomførte på oppdrag fra Skedsmo kommune i fjor sommer. I SWOT-analysen av Lillestrøm som base for kunnskapsbasert næringsliv, var innspillene fra 10 næringsmeglere en viktig del av underlaget.

Byvandringen med næringsmeglerne var også innom kollektivknutepunktet Lillestrøm stasjon.

Lillestrøm Eiendomsforum mente det ville være en naturlig oppfølging av dette arbeidet å invitere næringsmeglerne til byvandring i Lillestrøm. Meglerbesøket startet hos Norges Varemesse, der de fikk møte kommunens politiske og administrative ledelse, pluss et utvidet styre i eiendomsforum.

– Vi er inne i en spennende utvikling i Lillestrøm og vi vil gjerne inviterer dere med på ferden inn i framtiden, sa ordfører Ole Jacob Flæten.

Fra plan- og bygningssjef Kristin Dale Selvik fikk de vite hvordan kommunen jobber med planarbeidet og kollektivtrafikken. Næringssjef Maria Hoff Aanes fulgte opp med å beskrive fordelene ved å etablere seg i Lillestrøm: – Som dere forstår så prøver vi å gi dere et inntrykk av at Lillestrøm er et sted i positiv utvikling. Jeg håper dere har fått med dere det, sa hun.

Næringsmeglerne fikk omvisning i bygget til Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS.

Gode relasjoner
Deretter fikk meglerne besøke de nyeste utbyggingsprosjektene i sentrum og de kommende utbyggingskvartalene, der de ble orientert om planene for disse områdene. De var blant annet innom Portalen, KRUS og Felleskjøpet, og ble presentert utviklingsmulighetene i Meierikvartalet og Kulturkvartalet.

– Utbyggingen av Kulturkvartalet, mellom Kultursenteret og jernbanestasjonen, var det mange som bet seg merke i. Jeg tror flere av næringsmeglerne ønsker seg oppdrag der, sier Kristin Uvaag Tufte.

Flere av gjestene kommenterte også det tette og gode samarbeidet mellom utbyggerne og kommunen – med et felles ønske om å trekke i samme retning.

Den aller beste kommentaren kom likevel fra megleren som innrømmet at lysten til å flytte på seg var blitt kraftig pirret:

– Jeg er frelst. Jeg vil se på leiligheter i Lillestrøm!