Back

Dobbelt solenergiløft ledes fra Kjeller

IFE og Kunnskapsbyen leder to av Norges mest sentrale solenergisatsinger. Med Solenergisenteret og Solenergiklyngen vegg-i-vegg, fremstår Kjeller som kraftsenteret i den norske solenergibransjen.

Forskningsleder for solenergi på IFE, Erik Marstein og Kunnskapsbyens Trine Kopstad Berentsen, som leder Solenergiklyngen, ser begge lyst på fremtidsutsiktene for bransjen.
Forskningsleder for solenergi på IFE, Erik Marstein og Kunnskapsbyens Trine Kopstad Berentsen, som leder Solenergiklyngen, ser begge lyst på fremtidsutsiktene for bransjen.

Solsatsingen på Kjeller handler om å skape business. IFEs nye solenergisenter skal «bidra til vekst, utvikling av ny næring og nye arbeidsplasser i den norske solindustrien.» Solenergiklyngen, som er den nye bransjeklyngen for solenerginæringen i Norge, retter seg både mot det norske og det internasjonale markedet.
Institutt for Energiteknikk var også en sentral initiativtaker, da Kunnskapsbyens fornybarnettverk OREEC i 2013 startet arbeidet med å etablere en samarbeidsplattform og møteplass for forretningsutvikling i solenergibransjen. I juni 2016 fikk Solenergiklyngen status som Arena-klynge i programmet Norwegian Innovation Clusters.
Næringsklyngen hadde kick-off 8. november. IFEs nye solsenteret har oppstart rett over nyttår.

Kunnskapsbyens Trine Kopstad Berentsen gratuleres med den nye Arena-klyngen av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Tom Hansen, Innovasjon Norge
Kunnskapsbyens Trine Kopstad Berentsen gratuleres med den nye Arena-klyngen av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Tom Hansen, Innovasjon Norge

Høye ambisjoner
Forskningsleder for solenergi på IFE, Erik Marstein, som de siste åtte årene har ledet FME-senteret for solcelleteknologi, blir også sjef for det nye FME-senteret som har fått navnet «Research Center for Sustainable Solar Cell Technology».
– I det nye senteret skal vi ha enda større fokus på silisiumproduksjon. Målet er å lage verdens mest miljøvennlige silisium, i samarbeid med partnere som Dynatec, Elkem og REC Silicon. Vi skal også lage de aller beste Si-krystallene og waferne, med enda høyere kvalitetskrav enn tidligere, sier Marstein.
IFEs nye forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) har seks forskningspartnere, 15 brukerpartnere. Senteret vil motta mellom 15 og 25 millioner kroner i året – i inntil åtte år. Det er Olje- og energidepartementet som finansierer det meste av dette, gjennom Norges forskningsråd.

Stort partnerskap
Over 60 aktører står bak Solenergiklyngen som skal arbeide for økt bruk av solenergi, både nasjonalt og globalt. Ved å stimulere til markedsstyrt innovasjonssamarbeid vil klyngen skape vekst for solenerginæringen. Den skal også styrke markedskompetansen hos solenergibedriftene og spre kunnskap om solenergi i leverandørindustrien og det norske markedet for øvrig.
– Solenergimarkedet er i kraftig vekst – også her i Norge. Vi håper å få med mange aktører på å utvikle løsninger som kan skape lønnsomhet og mange nye arbeidsplasser, sier daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

IFEs Erik Marstein gratuleres med det nye FME-senteret av olje- og energiminister Tord Lien. Foto: Gorm K. Gaare, Norges forskningsråd.
IFEs Erik Marstein gratuleres med det nye FME-senteret av olje- og energiminister Tord Lien. Foto: Gorm K. Gaare, Norges forskningsråd.

Gode støttespillere
Hun retter en stor takk til Akershus fylkeskommune som har støttet arbeidet med å etablere et bransjenettverk.
– Fylkeskommunen har en betydelig del av æren for at vil har lykkes med å samle partnerskapet bak den nye Solenergiklyngen, sier hun.
Arena-klyngen vil mota om lag to millioner i året fra Innovasjon Norge i tre år – med mulighet til en forlengelse med to år. Bedriftspartnerne forutsettes å stille med tilsvarende midler eller egeninnsats. Norwegian Innovation Clusters-programmet eies og drives i fellesskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Programmet er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Erik Marstein er opptatt av å utvikle nye løsninger som solbransjen kan tjene penger på: