Back

Jubel for nye forskningssentre

Norges forskningsråd har bevilget midler til etableringen av åtte nye forskningsentre for miljøvennlig energi (FME). To av disse sentrene havner på IFE på Kjeller. IFE skal lede ett senter for solenergi og ett for nullutslippsløsninger i transportsektoren, og er i tillegg partner i senteret for bioenergi som skal ledes av NMBU.

Seniorforsker ved IFE og senterleder for det nye forskningssenteret for nullutslippsløsninger Mobility Zero Emission Energy Systems - MoZEES, Øystein Ulleberg får gratulasjoner og FME-skilt av olje- og energiminister Tord Lien. Foto: Gorm K. Gaare, Norges forskningsråd.
Seniorforsker ved IFE og senterleder for det nye forskningssenteret for nullutslippsløsninger Mobility Zero Emission Energy Systems – MoZEES, Øystein Ulleberg får gratulasjoner og FME-skilt av olje- og energiminister Tord Lien. Foto: Gorm K. Gaare, Norges forskningsråd.

Erik Marstein, senterdirektør i FME-senteret Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology smilte bredt da de åtte FME-sentrene ble annonsert av olje- og energiminister Tord Lien. Marstein som har ledet forskningssenteret i åtte år, fikk fornyet tillit til å fortsette i nye åtte år.

Solindustrien i Norge opplever lysere tider igjen, etter flere tunge år. Prisen på solstrøm har stupt de siste årene og solenergi er nå konkurransedyktig i stadig flere markeder. Det nye FME-senteret har navnet Research Center for Sustainable Solar Cell Technology. Marstein forteller at det nye senteret skal bygge videre på FME-senteret som eksisterer.

IFE skal også lede FME-senteret Mobility Zero Emission Energy Systems – MoZEES. Senterleder for det nye for nullutslippsløsninger er IFEs seniorforsker Øystein Ulleberg. Senteret skal etableres i løpet av høsten og starter for fullt opp i 2017, sammen med 7 forskningspartnere og 38 brukerpartnere.

MoZEESskal utvikle teknologi for bruk av hydrogen og batterier til transport, både på land og til sjøs. I tillegg skal senteret arbeide med virkemidler og forretningsmodeller for nullutslippstransport. Senterets totalbudsjett er på 320 millioner over 8 år, det vil si 40 millioner i årlig budsjett.

Det er Olje- og energidepartementet som finansierer størstedelen av FME-sentrene gjennom Norges forskningsråd.