Back

Vi trenger flere kvinnelig gründere

Menn skaper de fleste nye arbeidsplassene i Norge. – Det er på tide å løfte frem den kvinnelige skaperkraften. Nå er det kvinnenes tur, sier sentrale aktører rundt gründermiljøet i Lillestrøm.

Løfter frem kvinnelige gründere
Næringssjef Maria Hermansdatter Hoff (t.v.), gründer Egle Juodziukynaite, KL-leder Inger-Lise M. Nøstvik, gründerhusleder Anette Gangnæs, adm. banksjef Siri Berggreen og gründer Chisom Udeze vil gå sammen om å løfte fram kvinner som vil satse på gründertilværelsen.

Om lag 45 prosent av alle som ønsker å starte egen bedrift er kvinner, men kvinner utgjør bare 30 prosent av de som faktisk starter. Av de bedriftene som overlever fem år eller med, utgjør andelen kvinnelige entreprenører bare 19 prosent.

– Vi mangler flere kvinnelige gründer som rollemodeller, sier Egle Juodziukynaite som er daglig leder i gründerselskapet Tiny Workers.

Overrepresentert i myke næringer

Hun peker på at gründerlivet både er humpete og krevende. Dette er kanskje en større utfordring for kvinner enn menn. Selv i 2022 er det fortsatt kvinner som tar det tyngste omsorgsansvaret for barn og hjem.

Den typiske kvinnelige entreprenøren finner man innenfor helse- og omsorg, undervisning, kultur, pleie, fritid og til en viss grad reiseliv. Kvinner er sterkt underrepresentert i bransjer som bygg- og anlegg, industri, logistikk og finans.

– Dette stemmer godt med det inntrykket jeg har av historikken til oppstartsbedriftene på Romerike, sier Anette Gangnæs som er daglig leder i gründerhuset Business Lillestrøm.

Hun vil bygge opp et sterkere miljø rundt lokale, kvinnelige gründere. Det applauderer Chisom Udeze. Som grunnlegger av det inkluderende entreprenørselskapet Diversify og arbeidsfellesskapet HerSpace, har hun erfart at kvinner har egenskaper som kan gjøre dem til minst like gode bedriftseiere som menn.

Må aktivisere gode ressurser

For å kunne lykkes med å dyrke fram bredden i det kvinnelige gründermiljøet, ser hun behov for flere, gode kvinnelige mentor-ordninger.

– Romerike har et sterkt nettverk av kvinnelige bedriftsledere. Vi må i større grad få aktivisert dem som en ressurs for kvinnelige gründere, sier Gangnæs .

Business Lillestrøm er heldig som har gode bedriftspartnere, påpeker Gangnæs.

– I tillegg til å gi oss økonomisk støtte, bidrar med de med verdifull kompetanse inn i gründerbedriftene våre. Vi har gode strukturer på plass. Nå gjelder det å bruke disse enda bedre – særlig overfor kvinnelige gründere, sier hun.

Business Lillestrøm har innledet et nært samarbeid med Diversify som har spesialisert seg på å hjelpe frem kvinnelige innvandrer-gründere.

– Vi har mye å lære av dem, sier Gangnæs.

Og ned sterke støttespillere som adm. Banksjef Siri Berggreens i Romerike Sparebank, næringssjef Maria Hermansdatter Hoff i Lillestrøm kommune og daglig leder Inger-Lise M. Nøstvik i Kunnskapsbyen Lillestrøm i ryggen, er hun overbevist om at det skal bli mulig å skape ett kvinneløft i det lokale gründermiljøet.