Back

– Vi kan ta hånd om batterifjellet

Marit Heiberg, Romerike batterinettverk

– Norge er det første landet som vil bli konfrontert med et fjell av brukte elbilbatterier. Det er en utfordring, men det representerer også spennende muligheter innen den sirkulære batteriøkonomien, sier Kunnskapsbyens Marit Heiberg, prosjektleder for Romerike batterinettverk.

Norge trenger et effektivt marked for omsetning av brukte elbilbatterier. Det kan løses på Romerike.

En landsdekkende kontroll av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy, avslører begredelige resultater. Mange av anleggene følger ikke miljøkravene om forsvarlig behandling, påpeker Miljødirektoratet, som står bak undersøkelsen.

Kunnskapsbyens Marit Heiberg, som er prosjektleder for Romerike batterinettverk, er glad for at direktoratet setter fokus på dette.

– På Romerike har vi et prosjekt som nettopp ser på hvordan vi kan utvikle en nedstrøms verdikjede, basert på godt brukte batterier. Det er helt nødvendig og vil være et stort skritt for klimaet og den sirkulære batteriøkonomien, sier hun.

Miljødirektoratet påpeker behovet for å finne frem til gode løsninger. I tråd med at det stadig er flere el-biler i Norge – som etter hvert blir kassert – er det viktig at de som driver behandlingsanleggene er godt forberedt til å håndtere økte mengder med batterier fra el-bilene og etterleve kommende strengere EU-krav, understreker direktoratet.

EUs batteriforordning, som vil innføres i Norge gjennom en ny batteriforskrift, stiller krav til sikkerhet og bærekraft i hele verdikjeden for batteriene og vil gi strengere krav til håndtering av slike i behandlingsanleggene.

Stena Recycling som er en av de lokale bedriftene i Romerike batterinettverk, er blant de som virkelig er på ballen, mener Heiberg. Selskapet som holder til på Ausen i Lillestrøm kommune, har inngått en avtale om gjenbruk av avfall fra batteriproduksjonen i den nye fabrikken til Morrow i Arendal.