Back

Kick-off for stort batteriprosjekt

Kunnskapsbyen var vertskap da partnerne i et nytt batteriprosjekt i Viken-regionen møttes til prosjektoppstart.

Prosjektet – som har fått navnet Battchain – avholdt sitt oppstartsmøtet onsdag 14. februar, i Lillestrøm kultursenter. Dagen ble avsluttet med en omvisning i den nyåpnede batterilabben til Institutt for energiteknikk.

Battchain er et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsbyen, Kongsberg Technology Cluster, Smart Innovation Norway, finansiert av Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune og Østfold fylkeskommune.

Stekt fokus på lønnsomhet i næringen

Det banebrytende prosjektet vil utforske innovative løsninger og bærekraftige praksiser innen batteribransjen.

Sammen med Kongsberg Technology Cluster og Smart Innovation fikk Kunnskapsbyen Lillestrøm finansiering til et prosjekt for den norske batteriverdikjeden Battchain hos Viken fylkeskommune høsten 2023. Prosjekteier er Smart Innovation.

Battchain ledelse.
Battchain-ledelsen, her representert ved Inger-Lise M. Nøstvik, Jon Eriksen og Marit Heiberg fra Kunnskapsbyen, Inge Michael Bilet fra Smart Innovation Norway og Ole B. Hoen og Lars Lyshaug fra Kongsberg Technology Cluster, ønsker deltakerne velkommen til batteriprosjektet.

Prosjektet vil koble klynger, kompetansesentre, akademia, partnerskap, næringsforeninger og kommuner i de tre fylkene, for å etablere sterke samarbeidskonstellasjoner som kan utvikle en lønnsom oppstrøms og nedstrøms batteriverdikjede i regionen.

Tar ledertrøya for gjenbruk og gjenvinning

Prosjektet skal levere på fire ulike arbeidspakker. Som ansvarlig prosjektleder for arbeidspakken «Gjenbruk og gjenvinning», vil Kunnskapsbyen lene seg på ekspertisen i Romerike batterinettverk.

De øvrige arbeidspakkene er «Råvaretilgang/sourcing», «Automatisering av storskala battericelleproduksjon» og «Sammensetning og integrasjon».

Battchain omvisning hos Institutt for energiteknikk.
Deltakerne i batteriprosjektet ble invitert til omvisning hos Ife.
Hanne Flåten Andersen
Omvisningen på Ife ble ledet av Hanne Flåten Andersen (midt på bildet), som er forskningsleder på batteriteknologi.

Bredt partnerskap

Prosjektet har tatt utgangspunkt i Smart Innovation Norways startkompetanse, Kongsbergmiljøets kompetanse om pakking av batterier og Romerikes kompetansemiljø på gjenbruk av brukte batterier og batterikjemi.

Målet er å mobilisere bedrifter, kompetansesentre, akademia og kommuner for å etablere sterke og konkurransedyktige verdikjeder. Hvilke rammebetingelser som kreves for å utvikle en lønnsom oppstrøms og nedstrøms batteriverdikjede?

Partnerskapet har også en ambisjon om å få fram et verktøy som kan dokumentere alle ledd i en sirkulær verdikjede.