Back

Tar rotta på skadedyr uten gift

Gründerbedriften TX Guardian kommer til Hjernekraft fra Kjeller for å dele sine erfaringer som oppstartsselskap med en nyutviklet teknologi mot skadedyr.

Årnes-bedriften har utviklet en effektiv og miljøvennlig løsning for skallsikring av eiendommer, med full avvisning og kontroll av skadedyr. Rotter, mus og andre uønskede inntrengere stenges ute når TX Guardians intelligente strømsystem slås på.
Gründerbedriftens smarte skadedyrbekjempelsen har et stort internasjonalt potensial. Underveis har det vært mange tøffe dager med hindringer som måtte forseres. Utviklingsprosessen fra idé til business har vært utfordrende
– Det er krevende å skulle utvikle og kommersialisere et helt nytt produkt. Fallgruvene er mange, forteller Elisabet Mæland Fosse som har gått inn som leder av selskapet.

Elisabet Mæland Fosse, her med patentrådgiver Trond Gustad hos Oslo Patentkontor, vil fortelle mer om det smarte gründerselskapet TX Guardian på Hjernekraft fra Kjeller. Foto: Ole-Einar Hagen

Fosse kommer til Hjernekraft fra Kjeller for å dele av sine erfaringer. Hun har 25 års ledererfaring fra NorgesGruppen, ICA Norge, DNV GL og Anticimex – og har gjennom sin brede erfaring opparbeidet en unik kompetanse om strategi og virksomhetsutvikling.

Startet i garasjen
Selve forretningsideen oppstod i 2014, da gründerne Ole-Einar Hagen og Vidar Henrichs støtte på et problem de ville løse.
Boligen til Vidars Henrich var invadert av mus som det ikke var mulig å bli kvitt. Ble musene fjernet med feller innvendig, så kom det raskt nye kolonier. Da de undersøkte bruken av gift i skadedyrsbekjemping, oppdaget de at dette medførte store miljøskader, ikke minst for rev, men også for hubro. Det viste seg at hele 78 prosent av hubroer undersøkt i perioden 1998 til 2014 hadde rester av rottegift i seg.
Kunne det være mulig å finne løsning uten bruk av gift, og samtidig hindre ny museinvasjon?
De kom på ideen om å bruke strøm og begynte å testet dette. Det løste problemet med et strømgjerde. Musene holdt seg unna boligen. De flyttet inn i garasjen i stedet.

Skapte et vellykket produkt
Med dette som utgangspunkt startet de et utviklingsløp, i samarbeid med teknologiselskapet Informasjonskontroll på Kjeller, for å få frem et konsept for skallsikring av bygg og verdier. Etter to års testing og utvikling, ble første versjon av et intelligent strømsystem installert på to utfordrende næringsbygg ved Akerselva.
Det ene bygget var en barnehage. Forsøket var vellykket og erfaringene entydige. Rottene flyttet seg – og de holdt seg unna bygget. De to testbyggene hadde begge slitt med rotteproblem i lengre tid. Skadedyrselskap som hadde forsøkt tradisjonelle metoder, klarte å løse problemet.
Gründerne hadde fått fram et produkt som virket, helt uten bruk av gift. Men nye utfordringer stod for tur. Det var vanskelig å håndtere både skalering av selskapet og sikre tilstrekkelig ressurser og kompetanse til å få konseptet ut på markedet.

Hjelp til markedsintroduksjon
Våren 2017 overtok Aquatic Concept Group 50 prosent av selskapet og Elisabet Mæland Fosse tok over den administrative ledelsen.
– Jeg mener dette var en viktig og riktig beslutning av gründerne, sier hun.
For oppstartsselskapet er den kritiske fasen opp mot markedsintroduksjon, ofte preget av redsel for å bli kopiert eller ta feil veivalg. Det kan også være vanskelig å velge bort mulige forbedringer eller oppgraderinger, og fokusere helt og holdent på en 80 prosent-løsning som kan lanseres.
– Akkurat det kan være en bøyg å komme over, sier Fosse som forteller at selskapet har hatt en veldig god dialog og prosess med Innovasjon Norge.
Det tar likevel mer tid enn man tror å få finansiering av oppstartselskaper på plass, forteller hun.
– Og tiden jobber mot deg. Å jobbe raskt er helt nødvendig for å lykkes, sier Fosse.
Hun forteller at det har vært nødt til å ta noen sjanser og hun innrømmer at de også har gjort feil underveis: – Å utvikle et oppstartselskap er en helt annen lederutfordring enn å være leder i større organisasjoner. Vi har ingen staber å sende problemer til. I TX Guardian må vil løse alt selv, men det er både spennende, krevende og lærerikt.
Gründerselskapet er nå klar for markedsintroduksjon av sitt første konsept og er allerede i gang med et utviklingsløp for å lansere totalkonsepter og nye designløsninger på nyåret 2018.

Her finner du program og informasjon om påmelding til Hjernekraft fra Kjeller.