Back

Kunnskapsbyen spisser næringsprofilen

Næringslivet skal få sterkere innflytelse over Kunnskapsbyen Lillestrøm for å skape økt aktivitet i regionen og nye fremtidsrettede arbeidsplasser.

Medlemmene vil at Kunnskapsbyen skal få en tydeligere næringsprofil. Det ble nedfelt i et enstemmig vedtak på et ekstraordinært årsmøte i Kunnskapsbyen Lillestrøm, torsdag 3. desember. Årsmøtet gjorde vedtak om en tydelig retningsendring i foreningens arbeid, som innebærer et sterkere fokus på utviklingen av medlemsorganisasjonen, der næringslivet vil få større innflytelse på aktivitetene.

Kunnskapsbyen Lillestrøm skal bidra til utvikling av eksisterende virksomheter og arbeide for etablering av nye virksomheter i Lillestrøm og regionen.

Talerør for et framtidsrettet næringsliv
Arbeidet skal fokusere på innsatsområder der aktører i regionen har særskilte forutsetninger for å utvikle bærekraftig utvikling og vekst. Foreningen skal bidra til at medlemmer kan gripe muligheter i virkemiddelapparatet og i det grønne skiftet.

Gjennom å promotere næringsliv og muligheter i regionen, skal Kunnskapsbyen bidra til at byen og regionen får et attraktivt omdømme, både nasjonalt og internasjonalt. Foreningen skal arbeide for at regionen blir et førstevalg for etablering av framtidsrettet næringsliv.

Kunnskapsbyen skal ta en aktiv brobyggerrolle for å samle næringsliv i regionen og etablere nettverk som kan bidra til å realisere felles målsettinger. Foreningen skal representere medlemmene og være et talerør i saker som er viktige for å realisere et fremtidsrettet næringsliv i regionen.

Feirer 20 år med ny vekststrategi
Kunnskapsbyen har en bred medlemsmasse fra bedrifter, forskning og utvikling, utdanningsinstitusjoner og offentlig virksomhet. Siden stiftelsen i år 2000 har organisasjonen arbeidet for å fremme en bærekraftig og framtidsrettet næringsutvikling i regionen.

– Kunnskapsbyen skal fortsatt ha en internasjonal rolle for å hente nye vekstimpulser til det regionale næringslivet, sier styreleder Jørgen Vik.

Næringslivsfokuset blir nå ytterligere skjerpet. Årsmøtet har foretatt en retningsendring i organisasjonens arbeid, ved å gi bedriftene en større og tydeligere rolle i utformingen av aktiviteten i KL i årene framover.

Det er utarbeidet et målbilde for Kunnskapsbyen for de neste tre årene, med klare ambisjoner innenfor tre områder:

  • Utvikling av tjenesteleveranser til medlemmene i organisasjonen
  • En dobling av medlemstallet
  • Kunnskapsbyen Lillestrøm skal fortsatt være «tett på verden», gjennom sin deltakelse i nasjonale og internasjonale prosjekter, for å hente vekstimpulser for det regionale næringslivet.