Back

Kronprins Haakon besøkte Kjeller

Etter først å ha feiret Norsars 50 årsjubileum, dro Kronprins Haakon på besøk til Kjeller Innovasjon som lanserte et nytt innovasjonsfond.

Administrerende direktør Anita Orlund i Kunnskapsbyen Lillestrøm var blant de inviterte gjestene, her sammen med leder av fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, Eirik Bøe, fylkesdirektør for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune Øyvind Michelsen og IFEs Nils Morten Huseby.

Kronprins Haakon var til stede, i Kunnskapsbyens Hus på Kjeller, under den offisielle lanseringen av Kjeller Horisont. En rekke investorer og toppledere fra forskningsinstituttene på Kjeller deltok også.

Etter lanseringen fikk kronprinsen møte oppstartsbedriftene – og teste noen av teknologiene. Hos GIAMAG Technologies fikk Kronprinsen Haakon prøve verdens kraftigste magnet både på binders og blodprøve. Magneten til GIAMAG, en spin-off fra Kjeller-miljøet, er sentral i utvikling av mer treffsikker kreftmedisin.

Kronprinsen ble også vist det autonome kjøretøyet Olav (Offroad Light Autonomus Vehicle), som Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har utviklet.

Investerer i ny teknologi
Kjeller Innovasjon har fått med seg The European Investment Fund (EIF), som går inn med 20 millioner euro (190 millioner kroner) i fondet Kjeller Horisont. Fondet drar også nytte av finansiell støtte fra Horizon 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland og ordfører Ole Jacob Flæten fulgte Kronprins Haakon under Kjeller-besøket.

Det nye fondet skal investere i bærekraftig teknologi og såkalte dyp-teknologi-innovasjoner fra ledende forskningsinstitutter og universiteter. «Deep tech», eller dyp-teknologi, betegner selskaper som utvikler grensesprengende og unik teknologi, gjerne basert på tung forskning.

Ambisjonen er å ta norske, bærekraftige innovasjoner raskere ut i globale markeder.

Vil ha norske penger med
Nå inviteres også norske investorer til å være med. Fondet ønsker å få med langsiktige investorer som ser potensialet i kommersialisering av forskningsresultater og utvikling av nye bedrifter og arbeidsplasser.

Prosjektleder Daniel Bügel hos Kunnskapsbyen, Olav Marius Thorsen som forsker på autonome kjøretøyer hos FFI og Skedsmo-ordfører Ole Jacob Flæten med den selvkjørende bilen Olav.

Kjeller Innovasjon utvikler selskaper med nye teknologiske løsninger, gjerne i samarbeid med forskningsinstituttene i Forskningsparken. Kjeller Innovasjon har bidratt til etableringen av 115 nye selskaper med til sammen 1.300 ansatte.

Norsar er et ledende forskningsinstitutt innenfor seismologi og geofysikk. Instituttet som ble stiftet i 1968 for å overvåke Prøvestansavtalen for prøvesprengning av atomvåpen, er dessuten sentral i den globale registreringen av jordskjelv. Olje og gass er også et viktig satsingsområde for Norsar.