Back

10 millioner kroner i innovasjonsstøtte fra Viken

Viken fylkeskommune har – gjennom Regionalt Innovasjonsprogram – fordelt 10 millioner kroner til 35 innovasjonsprosjekter.

Næringslivet og andre offentlige aktører går også inn med midler og innsats som bringer den samlede ressursinnsatsen i prosjektene opp i 67 millioner kroner.
Kunnskapsbyen Lillestrøm, med Solenergiklyngen og Hydrogenklyngen, leder fire av prosjektene som en tildelt en samlet sum på 2,1 millioner kroner til

  • ScaleUp – en motor for innovativ vekst
  • Hydrogenklynge for grønn verdiskaping
  • Kapitalstrategi og investorforum (Solenergiklyngen)
  • Green Visits Oslo Viken

Kjeller Innovasjon er tildelt 1,85 millioner kroner i samlet støtte til prosjektene «Ut av Norge, Inn i ESA», «Innovasjonsledelse fra fra forskning til globale vekstselskaper» og «Kjeller Deep-tech Akselerator» program. Lillestrøm kommune får 300.000 kroner i støtte til etablering av Lillestrøm helseklynge.

– Vil bidra til næringsutvikling
Fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad i Viken fylkeskommune håper utbetalingen til disse prosjektene kan bidra positivt, midt i den alvorlige situasjonen næringslivet står i som følge av koronaviruset.
– Prosjektene skal bidra til å fornye eller skape noe nytt som bidrar til næringsutvikling i regionen, kunnskapsdeling, flere arbeidsplasser og at næringslivet kan nå et internasjonalt marked, sier Grimstad.
Hensikten med regionalt innovasjonsprogram er blant annet å bidra til mer innovasjon gjennom samhandling mellom næringsliv, kunnskapsmiljøer og offentlige institusjoner. Videre skal det tilrettelegges for å etablere arbeidsplasser og gjøre kunnskapsintensive bedrifter mer konkurransedyktige internasjonalt.

Bærekraftig og innovativ teknologi
En forutsetning for å få midler gjennom innovasjonsprogrammet er at prosjektene bidrar til bærekraftig og miljøvennlig næringsutvikling.
– Viken skal tilrettelegge for grønne næringer basert på fornybare ressurser og innovativ teknologi, og dette er noe disse prosjektene bidrar til, sier Grimstad.

Blant mottakerne er også kunnskaps- og innovasjonssenteret Igloo innovation i verdens største vinterpark – Snøporten på Lørenskog. Prosjektet skal utvikle Igloo Innovation til å bli en motor i en internasjonal klynge innen vintersport, vinterindustri, og kunnskap knyttet til snø og kulde

Regionalt innovasjonsprogram er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune og Oslo kommune og er et felles virkemiddel for innovasjon og næringsutvikling i hovedstadsregionen. Oslo kommune går inn med 15 millioner kroner i støtte, og til sammen utgjør dette en total støtte på 25 millioner kroner fordelt på 52 prosjekter, hvorav 28 samfinansieres med Oslo kommune.